Xe Tải Thùng Kín Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe tải thùng kín là Box truck, có phiên âm cách đọc là /bɑks trʌk/.

Xe tải thùng kín “Box truck” là một loại xe tải được thiết kế với thùng chở hàng hoàn toàn kín đáo và bảo vệ hàng hóa bên trong khỏi tác động của thời tiết, bụi bẩn, hoặc nguy cơ mất mát.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe tải thùng kín” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Loading Dock: Bến xe tải, bến nạp hạng.
 2. Unloading: Dỡ hàng, hạ hàng.
 3. Loading: Nạp hàng, chất hàng.
 4. Delivery: Giao hàng.
 5. Logistics: Hệ thống vận chuyển và quản lý hàng hóa.
 6. Transportation: Vận chuyển.
 7. Fleet: Đội xe, tập hợp các phương tiện vận chuyển.
 8. Pallet: Pallet, sàn gỗ để chất hàng.
 9. Ramp: Rampe, dốc lên xuống để xe tải vào thùng.
 10. Crate: Thùng gỗ đựng hàng.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Box truck” với nghĩa là “xe tải thùng kín” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The company uses box trucks to deliver goods to customers in the city. => Công ty sử dụng xe tải thùng kín để giao hàng cho khách hàng trong thành phố.
 2. The box truck is equipped with a refrigeration unit to transport perishable items. => Xe tải thùng kín được trang bị đơn vị làm lạnh để vận chuyển hàng hóa dễ hỏng.
 3. The box truck driver unloaded the cargo at the warehouse. => Tài xế của xe tải thùng kín đã dỡ hàng tại kho.
 4. We rented a box truck to move our furniture to the new house. => Chúng tôi thuê một chiếc xe tải thùng kín để chuyển đồ đến ngôi nhà mới.
 5. The box truck can carry a wide range of products safely and securely. => Xe tải thùng kín có thể vận chuyển một loạt các sản phẩm một cách an toàn và chặt chẽ.
 6. The box truck was loaded with electronics equipment for the trade show. => Xe tải thùng kín đã được nạp đầy thiết bị điện tử cho triển lãm thương mại.
 7. The box truck has a capacity of 10 tons, making it suitable for heavy cargo. => Xe tải thùng kín có sức chứa 10 tấn, phù hợp cho hàng hóa nặng.
 8. The box truck driver followed a strict schedule for deliveries. => Tài xế của xe tải thùng kín tuân thủ lịch trình giao hàng nghiêm ngặt.
 9. We need to repaint the company logo on the side of the box truck. => Chúng ta cần sơn lại logo công ty trên bên hông của xe tải thùng kín.
 10. The box truck is equipped with a hydraulic liftgate for easy loading and unloading. => Xe tải thùng kín được trang bị cần cẩu thủy lực để dễ dàng nạp và dỡ hàng.