Xe Tải Nhỏ Tiếng Anh Là Gi?

Trong Tiếng Anh, xe tải nhỏ  là Small truck, có phiên âm cách đọc là [smɔl trʌk].

Xe tải nhỏ “Small truck,” là một loại phương tiện vận chuyển hàng hóa hoặc vận tải đặc biệt được thiết kế với kích thước và tải trọng nhỏ hơn so với xe tải truyền thống

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe tải nhỏ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Compact Truck: Xe tải nhỏ
 2. Mini Truck: Xe tải mini
 3. Small Delivery Truck: Xe tải giao hàng nhỏ
 4. Light Truck: Xe tải nhẹ
 5. Van: Xe van
 6. Delivery Van: Xe vận chuyển giao hàng
 7. Cargo Van: Xe tải vận chuyển hàng hóa
 8. Miniature Truck: Xe tải thu nhỏ
 9. Small Haulage Truck: Xe tải vận chuyển nhỏ
 10. Compact Delivery Vehicle: Xe giao hàng nhỏ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Small truck” với nghĩa là “xe tải nhỏ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The small truck is perfect for making quick deliveries in congested city areas. => Chiếc xe tải nhỏ là lựa chọn hoàn hảo để thực hiện giao hàng nhanh trong các khu vực đông đúc của thành phố.
 2. The small truck was loaded with fresh vegetables for the local market. => Chiếc xe tải nhỏ đã được nạp đầy rau tươi cho thị trường địa phương.
 3. We use small trucks to transport construction materials to our building sites. => Chúng tôi sử dụng xe tải nhỏ để vận chuyển vật liệu xây dựng đến các công trường xây dựng của chúng tôi.
 4. The company’s fleet of small trucks ensures timely delivery of online orders. => Đội ngũ xe tải nhỏ của công ty đảm bảo giao hàng đúng thời gian cho các đơn hàng trực tuyến.
 5. The small truck can navigate narrow alleyways, making it ideal for urban deliveries. => Chiếc xe tải nhỏ có thể đi qua ngõ hẹp, làm cho nó lý tưởng cho việc giao hàng đô thị.
 6. Our bakery uses a small truck to deliver fresh bread to local cafes and restaurants. => Tiệm bánh của chúng tôi sử dụng xe tải nhỏ để giao bánh tươi đến các quán café và nhà hàng địa phương.
 7. The small truck was fully loaded with packages for distribution to various stores. => Chiếc xe tải nhỏ đã được nạp đầy gói hàng để phân phối đến các cửa hàng khác nhau.
 8. The small truck is fuel-efficient and cost-effective for short-distance deliveries. => Chiếc xe tải nhỏ tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả về chi phí cho việc giao hàng cận kề.)
 9. Our small truck fleet specializes in transporting fragile and valuable artwork. => Đội ngũ xe tải nhỏ của chúng tôi chuyên vận chuyển các tác phẩm nghệ thuật mong manh và có giá trị.
 10. The small truck made regular trips to the local farms to collect fresh produce. => Chiếc xe tải nhỏ thường thực hiện các chuyến đi thường xuyên đến các trang trại địa phương để thu mua sản phẩm nông sản tươi sạch.