Xe Tải Dành Riêng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe tải dành riêng là Dedicated Truck, có phiên âm cách đọc là /ˈdɛdɪˌkeɪtɪd trʌk/.

Xe tải dành riêng “Dedicated Truck”, là một loại xe tải hoặc phương tiện vận chuyển đặc biệt được cấu hình và sử dụng độc quyền để vận chuyển hàng hóa cho một khách hàng hoặc một công ty cụ thể.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe tải dành riêng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Dedicated Truck – Xe tải dành riêng.
 2. Private Truck – Xe tải riêng.
 3. Exclusive Truck – Xe tải độc quyền.
 4. Specialized Truck – Xe tải chuyên dụng.
 5. Dedicated Fleet – Đội xe tải dành riêng.
 6. Private Fleet – Đội xe tải riêng.
 7. Customer-Specific Truck – Xe tải theo yêu cầu của khách hàng.
 8. Customized Truck – Xe tải được tùy chỉnh.
 9. Client-Dedicated Truck – Xe tải dành riêng cho khách hàng.
 10. Tailored Truck – Xe tải được làm theo đặc điểm của khách hàng.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Dedicated Truck” với nghĩa là “xe tải dành riêng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Our company has a Dedicated Truck that exclusively serves one of our major clients. => Công ty chúng tôi có một chiếc xe tải dành riêng phục vụ độc quyền cho một trong những khách hàng lớn của chúng tôi.
 2. We offer Dedicated Truck services to ensure on-time delivery for your goods. => Chúng tôi cung cấp dịch vụ xe tải dành riêng để đảm bảo giao hàng đúng thời gian cho hàng hóa của bạn.
 3. The Dedicated Truck is equipped with specialized temperature control for transporting pharmaceuticals. => Xe tải dành riêng được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ chuyên dụng để vận chuyển sản phẩm dược phẩm.
 4. Our Dedicated Truck fleet includes vehicles of various sizes to accommodate different cargo requirements. => Đội xe tải dành riêng của chúng tôi bao gồm các loại xe với kích thước khác nhau để phục vụ các yêu cầu vận chuyển hàng hóa khác nhau.
 5. The Dedicated Truck is scheduled to pick up the machinery parts from the factory tomorrow morning. => Xe tải dành riêng được lên lịch đón bộ phận máy móc từ nhà máy vào sáng mai.
 6. With a Dedicated Truck, your cargo will have a single-point delivery solution. => Với xe tải dành riêng, hàng hóa của bạn sẽ có một giải pháp giao hàng từ một điểm duy nhất.
 7. We guarantee the security and safety of your goods when they are transported in a Dedicated Truck. => Chúng tôi đảm bảo an ninh và an toàn cho hàng hóa của bạn khi chúng được vận chuyển trong xe tải dành riêng.
 8. Our Dedicated Truck services are ideal for high-value and fragile cargo. => Dịch vụ xe tải dành riêng của chúng tôi rất lý tưởng cho hàng hóa có giá trị cao và dễ vỡ.
 9. The Dedicated Truck is en route to deliver the specialized medical equipment to the hospital. => Xe tải dành riêng đang trên đường để giao thiết bị y tế chuyên dụng tới bệnh viện.
 10. We take pride in our Dedicated Truck fleet’s efficiency and reliability in meeting our clients’ needs. => Chúng tôi tự hào về sự hiệu quả và đáng tin cậy của đội xe tải dành riêng khi đáp ứng nhu cầu của khách hàng.