Xe Nâng Người Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe nâng người là Telescopic boom, có phiên âm cách đọc là /ˌtɛləˈskɔpɪk bum/.

Xe nâng người “Telescopic boom” là một thiết bị cơ khí được sử dụng để nâng người hoặc thiết bị truy cập đến các khu vực không thể tiếp cận.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe nâng người” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Aerial Work Platform – Nền Tảng Làm Việc Trên Không
 2. Elevating Work Platform – Nền Tảng Nâng Hạ Làm Việc
 3. Manlift – Xe Nâng Người
 4. Bucket Truck – Xe Gắn Thùng Nâng Người
 5. Mobile Elevated Work Platform (MEWP) – Nền Tảng Làm Việc Di Động Trên Không
 6. Cherry Picker Lift – Xe Nâng Người Có Thùng Nâng
 7. Boom Lift – Xe Nâng Có Cần Trục
 8. Scissor Lift – Xe Nâng Kéo Kéo Hình Ba Gạch
 9. Telescopic Boom Lift – Xe Nâng Có Cần Trục Telescopic
 10. Elevated Personnel Platform – Nền Tảng Làm Việc Cao

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Telescopic boom” với nghĩa là “xe nâng người” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The construction workers used a Telescopic boom to reach the high beams on the building. => Các công nhân xây dựng đã sử dụng xe nâng người với cần trục telescop để đạt tới các thanh thép cao trên tòa nhà.
 2. The Telescopic boom allowed the maintenance crew to access and repair the overhead lights. => Xe nâng người với cần trục telescop cho phép đội ngũ bảo dưỡng tiếp cận và sửa chữa đèn chiếu sáng trên cao.
 3. A Telescopic boom is an essential piece of equipment for tasks that require working at significant heights. => Xe nâng người với cần trục telescop là một trang thiết bị cần thiết cho các nhiệm vụ đòi hỏi làm việc ở độ cao lớn.
 4. The operator extended the Telescopic boom to reach the top shelves in the warehouse. => Người điều khiển đã kéo dài cần trục telescop để đạt tới các kệ trên cùng trong kho.
 5. Firefighters used a Telescopic boom to rescue a cat stuck in a tree. => Lính cứu hỏa đã sử dụng xe nâng người với cần trục telescop để giải cứu một con mèo bị kẹt trên cây.
 6. The Telescopic boom’s versatility makes it suitable for various industrial applications. => Tính linh hoạt của xe nâng người với cần trục telescop khiến nó phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau.
 7. Telescopic booms are commonly used in the maintenance of power lines and utility poles. => Xe nâng người với cần trục telescop thường được sử dụng trong việc bảo dưỡng đường dây điện và cột tiện ích.
 8. The operator carefully maneuvered the Telescopic boom to reach a delicate work area. => Người điều khiển đã thận trọng điều khiển xe nâng người với cần trục telescop để đạt tới khu vực làm việc tinh tế.
 9. Telescopic booms provide a safe and efficient solution for working at heights. => Xe nâng người với cần trục telescop cung cấp một giải pháp an toàn và hiệu quả cho công việc ở độ cao.
 10. The construction site is equipped with several Telescopic booms to facilitate various tasks. => Khu công trường xây dựng được trang bị nhiều xe nâng người với cần trục telescop để hỗ trợ các công việc khác nhau.