Xe Nâng Điện Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe nâng điện là Electric forklift, có phiên âm cách đọc là /ɪˈlɛktrɪk ˈfɔrkˌlɪft/.

Xe nâng điện “Electric forklift” là một loại xe nâng công nghiệp hoặc thiết bị vận chuyển hàng hóa được trang bị động cơ điện để thực hiện việc nâng và di chuyển các tải trọng nặng hoặc pallet trong môi trường kho bãi hoặc nhà xưởng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe nâng điện” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Electric forklift – Xe nâng điện
 2. Battery-powered forklift – Xe nâng chạy bằng pin
 3. Electric-powered lift truck – Xe nâng điện
 4. Electric pallet jack – Xe nâng tay điện
 5. Powered industrial truck – Xe công nghiệp chạy bằng điện
 6. Battery-operated forklift – Xe nâng chạy bằng pin
 7. Electric-powered forklift truck – Xe nâng điện
 8. Battery-driven lift truck – Xe nâng chạy bằng pin
 9. Electric-powered material handler – Máy nâng vật liệu điện
 10. Battery-operated pallet jack – Xe nâng tay điện chạy bằng pin

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Electric forklift” với nghĩa là “xe nâng điện” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The warehouse upgraded its equipment by replacing the old forklifts with electric forklifts. => Nhà kho đã nâng cấp thiết bị bằng cách thay thế các chiếc xe nâng cũ bằng các xe nâng điện.
 2. Electric forklifts are known for their efficiency and lower operating costs compared to diesel ones. => Xe nâng điện nổi tiếng về hiệu suất và chi phí vận hành thấp hơn so với các loại xe nâng động cơ diesel.
 3. The operator skillfully maneuvered the electric forklift to stack pallets of products. => Người điều khiển khéo léo lái xe nâng điện để xếp các pallet sản phẩm.
 4. Electric forklifts are ideal for indoor use due to their zero emissions and lower noise levels. => Xe nâng điện rất lý tưởng cho việc sử dụng trong nhà do không phát thải và mức tiếng ồn thấp.
 5. The electric forklift’s battery needs to be charged regularly to ensure uninterrupted operation. => Pin của xe nâng điện cần được sạc đều đặn để đảm bảo hoạt động liên tục.
 6. With their precise controls, electric forklifts can handle delicate and fragile items safely. => Với khả năng điều khiển chính xác, xe nâng điện có thể xử lý các món hàng mỏng manh và dễ vỡ một cách an toàn.
 7. Electric forklifts are becoming increasingly popular in logistics and distribution centers. => Xe nâng điện đang ngày càng phổ biến trong các trung tâm vận chuyển và phân phối.
 8. The electric forklift operator received training on safety procedures and maintenance. => Người điều khiển xe nâng điện đã được đào tạo về các thủ tục an toàn và bảo dưỡng.
 9. The electric forklift’s compact design allows it to navigate narrow aisles in the warehouse. => Thiết kế nhỏ gọn của xe nâng điện cho phép nó di chuyển qua các lối đi hẹp trong nhà kho.
 10. Electric forklifts offer a cost-effective solution for material handling in various industries. => Xe nâng điện cung cấp một giải pháp hiệu quả về chi phí cho việc xử lý vật liệu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.