Xe Lửa Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe lửa là Train, có phiên âm cách đọc là /treɪn/.

Xe lửa “Train” là một loạt các toa tảu được kết nối với chạy dọc theo đường ray và vận chuyển người hoặc hàng hóa.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe lửa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Train – Xe lửa
 2. Locomotive – Động cơ lửa
 3. Railway vehicle – Phương tiện đường sắt
 4. Railcar – Xe đường sắt
 5. Rail transport – Giao thông đường sắt
 6. Railroad car – Xe đường sắt
 7. Railway carriage – Toa xe đường sắt
 8. Railway train – Tàu đường sắt
 9. Rail vehicle – Phương tiện đường sắt
 10. Rail transit – Giao thông đường sắt

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Train” với nghĩa là “xe lửa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I take the train to work every morning because it’s a convenient way to commute. => Tôi đi xe lửa đi làm mỗi sáng vì đó là cách thuận tiện để đi lại.
 2. The train departed from the station exactly on time, as scheduled. => Xe lửa rời ga đúng giờ, theo lịch trình đã được đề ra.
 3. We enjoyed a scenic train ride through the countryside, admiring the beautiful landscapes. => Chúng tôi đã tận hưởng cuộc hành trình bằng xe lửa qua vùng quê, ngắm nhìn những cảnh đẹp.
 4. Train travel is often more eco-friendly than driving a car, as it reduces emissions. => Việc đi xe lửa thường thân thiện với môi trường hơn là lái xe ô tô, vì nó giảm thiểu khí thải.
 5. Passengers on the train can enjoy onboard amenities such as dining cars and Wi-Fi. => Hành khách trên xe lửa có thể tận hưởng các tiện ích trên tàu như các xe ăn uống và Wi-Fi.
 6. The train conductor announced the next stop over the intercom. => Người điều hành tàu đã thông báo ga tiếp theo qua hệ thống loa nội tuyến.
 7. We had a smooth and comfortable train journey across the country. => Chúng tôi đã có một cuộc hành trình bằng xe lửa trơn tru và thoải mái đi qua đất nước.
 8. The high-speed train reached a top speed of 300 kilometers per hour. => Chiếc xe lửa tốc độ cao đạt tốc độ tối đa là 300 km/giờ.
 9. Train travel offers a unique opportunity to meet fellow passengers and share stories. => Việc đi xe lửa tạo cơ hội đặc biệt để gặp gỡ hành khách khác và chia sẻ câu chuyện.
 10. The train journey provided breathtaking views of the mountains as it passed through tunnels. => Hành trình bằng xe lửa mang lại những cảnh đẹp đến ngỡ ngàng về những ngọn núi khi nó đi qua các đường hầm.