Xe Ga Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe ga là Scooter, có phiên âm cách đọc là /ˈskuː.tər/.

Xe ga “Scooter” là một loại phương tiện giao thông cá nhân hoạt động bằng động cơ và được điều khiển bằng tay. Loại xe này thường được thiết kế để đứng hoặc ngồi, và người điều khiển có thể điều chỉnh tốc độ bằng cách quay tay ga hoặc sử dụng bàn đạp.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe ga” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Scooter – Xe ga
 2. Motor scooter – Xe ga máy
 3. Moped – Xe ga máy
 4. Automatic scooter – Xe ga tự động
 5. Twist-and-go scooter – Xe ga chỉ cần quay và đi
 6. Step-through scooter – Xe ga có bước qua
 7. Scooterette – Xe ga nhỏ
 8. Commuter scooter – Xe ga đi lại hàng ngày
 9. Urban scooter – Xe ga đô thị
 10. Vespa – Loại xe ga thương hiệu Vespa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Scooter” với nghĩa là “xe ga” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I ride my scooter to work every day because it’s convenient and fuel-efficient. => Tôi đi xe ga đến công việc hàng ngày vì nó tiện lợi và tiết kiệm nhiên liệu.
 2. She loves her pink scooter, which she uses for short trips around the city. => Cô ấy thích chiếc xe ga màu hồng của mình, cô ấy sử dụng nó cho các chuyến đi ngắn trong thành phố.
 3. In many Asian countries, scooters are a popular mode of transportation due to their agility in traffic. => Ở nhiều quốc gia châu Á, xe ga là phương tiện giao thông phổ biến do tính linh hoạt của chúng trong giao thông.
 4. My scooter has a small storage compartment under the seat where I can keep my helmet and other belongings. => Xe ga của tôi có một ngăn chứa nhỏ ở dưới yên nơi tôi có thể để mũ bảo hiểm và đồ đạc khác.
 5. Scooters are often used for food delivery services in crowded urban areas. => Xe ga thường được sử dụng cho dịch vụ giao đồ ăn trong các khu vực đô thị đông đúc.
 6. Riding a scooter can be a fun and economical way to explore a new city. => Đi xe ga có thể là cách thú vị và tiết kiệm để khám phá một thành phố mới.
 7. He got a speeding ticket while riding his scooter because he didn’t obey the traffic rules. => Anh ấy bị phạt vi phạm tốc độ khi đi xe ga vì không tuân thủ luật giao thông.
 8. Scooters come in various engine sizes, from small 50cc models to larger and more powerful ones. => Xe ga có nhiều kích thước động cơ khác nhau, từ các mẫu 50cc nhỏ đến những mẫu lớn và mạnh mẽ hơn.
 9. You should always wear a helmet when riding a scooter to ensure your safety. => Bạn nên luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe ga để đảm bảo an toàn.
 10. Scooters are an environmentally friendly mode of transportation because they produce fewer emissions than cars. => Xe ga là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường vì chúng tạo ra ít khí thải hơn so với ô tô.