Xe Du Lịch Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe du lịch là Tourist car, có phiên âm cách đọc là /ˈtʊərɪst kɑr/.

Xe du lịch “Tourist car” là loại xe chuyên chở hành khách cho mục đích đi du lịch, tour, thăm quan,… Các loại xe phổ biến như 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe du lịch” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Touring car – Xe du lịch
 2. Passenger car – Xe hành khách
 3. Vacation vehicle – Phương tiện nghỉ ngơi
 4. Travel car – Xe đi du lịch
 5. Recreational vehicle – Phương tiện giải trí
 6. Leisure vehicle – Phương tiện giải trí
 7. Holiday car – Xe nghỉ mát
 8. Sightseeing car – Xe tham quan
 9. Road trip vehicle – Xe dạo chơi đường xa
 10. Getaway car – Xe thoát khỏi

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tourist car” với nghĩa là “xe du lịch” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We rented a tourist car to explore the scenic countryside. => Chúng tôi thuê một chiếc xe du lịch để khám phá quê hương đẹp như tranh.
 2. The tourist car was equipped with comfortable seats and a tour guide. => Chiếc xe du lịch được trang bị ghế thoải mái và một hướng dẫn viên.
 3. The tourist car stopped at various landmarks for sightseeing. => Chiếc xe du lịch dừng tại nhiều địa danh để tham quan.
 4. The tourist car provided a convenient way to explore the city’s attractions. => Chiếc xe du lịch cung cấp một cách tiện lợi để khám phá các điểm tham quan của thành phố.
 5. The tourist car tour included visits to historical sites and cultural attractions. => Chuyến du lịch bằng xe du lịch bao gồm việc tham quan các di tích lịch sử và các điểm tham quan văn hóa.
 6. The tourist car offered a guided tour of the national park. => Chiếc xe du lịch cung cấp một chuyến tham quan hướng dẫn tại công viên quốc gia.
 7. The tourist car was filled with excited travelers eager to explore the region. => Chiếc xe du lịch đầy những người du khách hào hứng muốn khám phá khu vực.
 8. The tourist car trip allowed us to appreciate the natural beauty of the area. => Chuyến đi bằng xe du lịch cho phép chúng tôi trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên của khu vực.
 9. The tourist car tour provided insights into the local culture and history. => Chuyến tham quan bằng xe du lịch mang lại cái nhìn sâu rộng về văn hóa và lịch sử địa phương.
 10. The tourist car was a comfortable and enjoyable way to explore the region’s attractions. => Chiếc xe du lịch là một cách thoải mái và thú vị để khám phá các điểm tham quan của khu vực.