Xe Độ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe độ là Custom bike, có phiên âm cách đọc là /ˈkʌstəm baɪk/.

Xe độ “Custom bike” là xe đã được thêm, bớt, thay đổi làm cho chiếc xe khác đi với nguyên bản ban đầu.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe độ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Custom car – Xe tùy chỉnh
 2. Modified car – Xe sửa đổi
 3. Tuned car – Xe được điều chỉnh
 4. Altered car – Xe được thay đổi
 5. Hot rod – Xe độ nhiệt đới
 6. Customized car – Xe được tùy chỉnh
 7. Performance car – Xe hiệu suất cao
 8. Souped-up car – Xe được nâng cấp
 9. Trick-out car – Xe được làm đẹp và nâng cấp
 10. Modified vehicle – Phương tiện sửa đổi

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Custom bike” với nghĩa là “xe độ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. He spent months customizing his bike with unique paintwork and accessories. => Anh ấy đã dành một số tháng để độ xe của mình với công việc sơn độc đáo và phụ kiện.
 2. Custom bikes are often seen at motorcycle shows, displaying the creativity of their owners. => Xe độ thường xuất hiện tại triển lãm xe máy, thể hiện sự sáng tạo của chủ nhân của chúng.
 3. She proudly showed off her custom bike, which had a one-of-a-kind design. => Cô ấy tự hào trình diễn chiếc xe độ của mình, có thiết kế duy nhất.
 4. The custom bike workshop specializes in creating personalized motorcycles. => Xưởng độ xe chuyên tạo ra những chiếc xe máy cá nhân hóa.
 5. Building a custom bike allows you to choose every detail according to your preferences. => Xây dựng một chiếc xe độ cho phép bạn lựa chọn từng chi tiết theo sở thích của bạn.
 6. Custom bike enthusiasts gather at events to showcase their modified motorcycles. => Người hâm mộ xe độ tụ tập tại các sự kiện để trình diễn những chiếc xe máy được sửa đổi của họ.
 7. He invested a lot of time and money into his custom bike project to make it stand out. => Anh ấy đã đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc vào dự án xe độ của mình để nó nổi bật.
 8. Custom bikes often feature unique designs that reflect the owner’s personality. => Các chiếc xe độ thường có thiết kế độc đáo phản ánh tính cách của chủ nhân.
 9. The custom bike community is known for its creativity and passion for motorcycle customization. => Cộng đồng xe độ nổi tiếng với sự sáng tạo và đam mê đối với việc tùy chỉnh xe máy.
 10. She took her custom bike on a long road trip to test its performance and durability. => Cô ấy đã đưa chiếc xe độ của mình đi một chuyến đi đường dài để kiểm tra hiệu suất và độ bền của nó.