Xe Điện Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe điện là Electric car, có phiên âm cách đọc là /ɪˈlɛktrɪk kɑr/.

Xe điện “Electric car” là một loại phương tiện đường bộ hoặc giao thông công cộng được sử dụng cho việc vận chuyển và di chuyển bằng năng lượng điện. Xe điện sử dụng nguồn năng lượng từ pin hoặc bộ điều khiển điện tử để cung cấp công suất cho động cơ, thay vì sử dụng động cơ đốt trong như các loại xe khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe điện” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Electric vehicle – Xe điện
 2. EV (Electric Vehicle) – Xe điện (viết tắt)
 3. Electric car – Xe ô tô điện
 4. Battery-powered vehicle – Xe chạy bằng pin
 5. E-vehicle – Xe điện (viết tắt)
 6. Plug-in vehicle – Xe cắm điện
 7. Green vehicle – Xe xanh (về môi trường)
 8. Zero-emission vehicle – Xe không thải độc hại
 9. Electric automobile – Xe ô tô điện
 10. Battery-electric vehicle – Xe điện chạy bằng pin

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Electric car” với nghĩa là “xe điện” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I’m considering buying an electric car to reduce my carbon footprint. => Tôi đang xem xét mua một chiếc xe điện để giảm lượng khí nhà kính của mình.
 2. Electric cars are becoming increasingly popular due to their environmental benefits. => Xe điện đang trở nên ngày càng phổ biến nhờ các lợi ích về môi trường.
 3. The government offers incentives for people to switch to electric cars. => Chính phủ cung cấp các khuyến mãi để người dân chuyển sang sử dụng xe điện.
 4. My neighbor drives an electric car, and it’s so quiet compared to my old gas-powered car. => Hàng xóm của tôi lái một chiếc xe điện, và nó rất yên tĩnh so với chiếc xe chạy bằng xăng cũ của tôi.
 5. Electric cars have lower operating costs in the long run. => Xe điện có chi phí vận hành thấp hơn trong tương lai.
 6. I love the instant torque and acceleration of my electric car. => Tôi thích mức xung lực và tăng tốc ngay lập tức của xe điện của tôi.
 7. Charging an electric car at home is convenient and cost-effective. => Sạc xe điện tại nhà tiện lợi và tiết kiệm chi phí.
 8. Many major automakers are investing heavily in electric car technology. => Nhiều hãng ô tô lớn đang đầu tư mạnh vào công nghệ xe điện.
 9. The electric car market is expected to continue growing in the coming years. => Dự kiến thị trường xe điện sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới.
 10. Driving an electric car is a step towards a more sustainable future. => Lái xe điện là một bước tiến hướng tới tương lai bền vững hơn.