Xe Đẩy Cho Bé Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe đẩy cho bé là Stroller, có phiên âm cách đọc là /ˈstroʊlər/.

Xe đẩy cho bé “Stroller” là một thiết bị được thiết kế để đặt em bé vào và di chuyển đến những địa đểm khác nhau một cách thuận tiện.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe đẩy cho bé” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Baby stroller – Xe đẩy cho bé
 2. Baby carriage – Xe đẩy cho bé
 3. Pram – Xe đẩy cho bé
 4. Pushchair – Xe đẩy cho bé
 5. Buggy – Xe đẩy cho bé
 6. Infant stroller – Xe đẩy trẻ sơ sinh
 7. Stroller – Xe đẩy
 8. Perambulator – Xe đẩy
 9. Baby trolley – Xe đẩy cho bé
 10. Child’s pushcart – Xe đẩy của trẻ em

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Stroller” với nghĩa là “xe đẩy cho bé” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I take my baby for a walk in the stroller every afternoon. => Tôi đưa con đi dạo vào chiều hằng ngày bằng xe đẩy cho bé.
 2. The stroller has a comfortable seat and a canopy to protect the baby from the sun. => Chiếc xe đẩy cho bé có ghế thoải mái và mái che để bảo vệ bé khỏi nắng.
 3. We bought a lightweight stroller that’s easy to fold and carry when we travel. => Chúng tôi mua một chiếc xe đẩy cho bé nhẹ, dễ gấp gọn và mang theo khi đi du lịch.
 4. Many parents prefer jogging strollers for outdoor activities with their babies. => Nhiều bố mẹ ưa thích xe đẩy cho bé chạy bộ để tham gia các hoạt động ngoài trời với con.
 5. The stroller has a spacious storage basket underneath to hold all the baby essentials. => Chiếc xe đẩy cho bé có một ngăn chứa rộng rãi ở dưới để chứa tất cả các đồ cần thiết cho bé.
 6. Folding and unfolding the stroller should be easy and quick for busy parents. => Gấp và mở chiếc xe đẩy cho bé nên dễ dàng và nhanh chóng cho các bậc cha mẹ bận rộn.
 7. The stroller comes with a five-point harness for added safety while on the go. => Chiếc xe đẩy cho bé đi kèm với dây đeo năm điểm để tăng thêm độ an toàn khi di chuyển.
 8. We chose a stroller with adjustable handlebars to suit both my height and my partner’s. => Chúng tôi chọn một chiếc xe đẩy cho bé có tay cầm có thể điều chỉnh để phù hợp với cả chiều cao của tôi và đối tác của tôi.
 9. The stroller can be converted into a travel system by attaching a compatible car seat. => Chiếc xe đẩy cho bé có thể chuyển đổi thành hệ thống đi lại bằng cách gắn ghế ô tô tương thích.
 10. When shopping for a stroller, consider your lifestyle and your baby’s needs to make the right choice. => Khi mua xe đẩy cho bé, hãy xem xét lối sống của bạn và nhu cầu của bé để lựa chọn đúng đắn.