Xe Cẩu Bánh Lốp Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe cẩu bánh lốp là Tire Crane, có phiên âm cách đọc là [taɪr kreɪn].

Xe cẩu bánh lốp “Tire Crane”, hay còn gọi là xe cẩu bánh lốp tự hành. Là một loại thiết bị nâng hạ và vận chuyển hàng hóa hoặc vật liệu trong các khu vực công nghiệp, cảng biển, công trường xây dựng và nhiều ứng dụng khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe cẩu bánh lốp” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Mobile crane – Xe cẩu di động
 2. Wheel-mounted crane – Xe cẩu lắp bánh
 3. Tire crane – Xe cẩu bánh lốp
 4. All-terrain crane – Xe cẩu đa địa hình
 5. Off-road crane – Xe cẩu đường dài
 6. Rough-terrain crane – Xe cẩu đất gồ ghề
 7. Truck-mounted crane – Xe cẩu gắn trên xe tải
 8. Self-propelled crane – Xe cẩu tự hành
 9. Lorry-mounted crane – Xe cẩu gắn trên xe ben
 10. Rough-terrain mobile crane – Xe cẩu di động đất gồ ghề

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tire Crane” với nghĩa là “xe cẩu bánh lốp” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The mobile crane was brought to the construction site to lift heavy steel beams. => Xe cẩu di động đã được đưa đến công trường xây dựng để nâng các dầm thép nặng.
 2. The tire crane operator carefully positioned the load for safe lifting. => Người điều khiển xe cẩu bánh lốp đã đặt hàng hóa cẩn thận để nâng một cách an toàn.
 3. Mobile cranes are versatile machines used in various industries, from construction to shipyards. => Xe cẩu di động là những máy móc đa dụng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ xây dựng đến các xưởng đóng tàu.
 4. The tire crane’s hydraulic system allows for precise control during lifting operations. => Hệ thống thủy lực của xe cẩu bánh lốp cho phép kiểm soát chính xác trong quá trình nâng.
 5. Mobile cranes come in different sizes and load capacities to suit various lifting needs. => Xe cẩu di động có kích thước và khả năng tải khác nhau để phù hợp với các nhu cầu nâng cụ thể.
 6. The tire crane operator must undergo extensive training to ensure safe and efficient operation. => Người điều khiển xe cẩu bánh lốp phải trải qua đào tạo chi tiết để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.
 7. Mobile cranes are equipped with telescopic booms that can extend to reach high elevations. => Xe cẩu di động được trang bị cần cẩu có thể kéo ra để đạt đến các vị trí cao.
 8. The tire crane’s stabilizers ensure stability while lifting heavy loads. => Các bộ ổn định của xe cẩu bánh lốp đảm bảo tính ổn định khi nâng các tải nặng.
 9. The use of mobile cranes has revolutionized the construction industry, making complex lifts easier to execute. => Việc sử dụng xe cẩu di động đã cách mạng hóa ngành xây dựng, làm cho việc nâng hàng phức tạp trở nên dễ dàng hơn để thực hiện.
 10. Tire cranes are essential equipment for handling heavy materials and machinery in industrial settings. => Xe cẩu bánh lốp là thiết bị quan trọng để xử lý các vật liệu và máy móc nặng trong môi trường công nghiệp.