Xe Ben Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe ben là Dump truck, có phiên âm cách đọc là /dʌmp trʌk.

Xe ben “Dump truck là một loại phương tiện đặc biệt được thiết kế để vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các vật liệu nặng như đất đá, cát, sỏi, than đá, và nhiều loại vật liệu xây dựng khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe ben” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Dump Truck: Xe tải đổ
 2. Tipper Truck: Xe tải xúc
 3. Dumper: Xe đổ
 4. Tipping Truck: Xe tải đổ
 5. Haul Truck: Xe tải vận chuyển
 6. Dirt Truck: Xe tải vận chuyển đất
 7. Earthmover: Xe tải đất đá
 8. Construction Truck: Xe tải xây dựng
 9. Heavy Hauler: Xe tải tải trọng nặng
 10. Haulage Vehicle: Xe vận chuyển

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Dump truck” với nghĩa là “xe ben” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The construction site was bustling with activity as dump trucks delivered loads of gravel and sand. => Công trường xây dựng tràn đầy hoạt động khi xe ben giao hàng cát và sỏi.
 2. The dump truck’s hydraulics system allowed it to lift its bed and unload its cargo effortlessly. => Hệ thống thủy lực của xe ben cho phép nâng cao thùng và đổ hàng hóa một cách dễ dàng.
 3. The dump truck operator carefully backed up to the excavation site to dump a load of soil. => Người điều khiển xe ben cẩn thận lùi lại gần khu vực đào để đổ một lượng đất.
 4. Dump trucks are a common sight in the mining industry, transporting ore and minerals from the pit. => Xe ben là một phong cảnh phổ biến trong ngành công nghiệp khai thác, vận chuyển quặng và khoáng sản từ mỏ.
 5. The dump truck’s large tires were designed to withstand the rugged terrain of the construction site. => Các bánh xe lớn của xe ben được thiết kế để chịu được địa hình gồ ghề của công trường xây dựng.
 6. The dump truck driver expertly maneuvered the vehicle to position it for unloading. => Người lái xe ben điều khiển xe một cách chuyên nghiệp để đặt nó vào vị trí để đổ hàng.
 7. The dump truck rumbled down the road, carrying a load of rocks for the road construction project. => Chiếc xe ben gầm rú trên đường, vận chuyển một lượng đá cho dự án xây dựng đường.
 8. After unloading the gravel, the dump truck headed back to the quarry for another load. => Sau khi đổ xong cát, chiếc xe ben quay lại mỏ để nạp thêm hàng.
 9. Dump trucks play a crucial role in transporting and disposing of construction debris safely. => Xe ben đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển và tiêu hủy an toàn các vật liệu xây dựng thải.
 10. The dump truck’s bed could be raised to a steep angle to quickly empty its contents. => Thùng xe ben có thể nâng lên độ nghiêng cao để nhanh chóng trống nội dung của nó.