Xe Bán Tải Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe bán tải là Pickup truck, có phiên âm cách đọc là /ˈpɪˌkʌp trʌk/.

Xe bán tải “Pickup truck”, là một loại phương tiện ô tô được thiết kế để chở hàng hóa và có một khoang chở hàng ở phía sau xe, thường có khả năng kéo rất lớn.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe bán tải” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Pickup truck – Xe bán tải
 2. Utility vehicle – Xe công nông
 3. Truck – Xe tải
 4. Half-ton truck – Xe bán tải nửa tấn
 5. Light truck – Xe bán tải nhẹ
 6. Pickup – Xe bán tải
 7. Lorry – Xe bán tải
 8. Goods vehicle – Xe vận chuyển hàng hóa
 9. Cargo truck – Xe tải chở hàng
 10. Hauler – Xe vận tải

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Pickup truck” với nghĩa là “xe bán tải” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I use my pickup truck to transport construction materials to the job site. => Tôi sử dụng xe bán tải để vận chuyển vật liệu xây dựng đến công trường.
 2. The pickup truck is known for its versatility and ability to carry both people and cargo. => Xe bán tải được biết đến với tính linh hoạt và khả năng vận chuyển cả người và hàng hóa.
 3. My father’s pickup truck has a powerful engine that can tow trailers and boats. => Xe bán tải của bố tôi có động cơ mạnh có thể kéo các xe đầu kéo và thuyền.
 4. We loaded the furniture onto the back of the pickup truck for the move. => Chúng tôi đã nạp đồ đạc vào phía sau của xe bán tải để di chuyển.
 5. The pickup truck is an ideal vehicle for farmers and ranchers to carry equipment and livestock. => Xe bán tải là một phương tiện lý tưởng cho nông dân và người chăn nuôi để vận chuyển thiết bị và gia súc.
 6. He uses his pickup truck for off-road adventures in the wilderness. => Anh ấy sử dụng xe bán tải để tham gia các cuộc phiêu lưu ngoài trời trong hoang dã.
 7. The pickup truck’s bed is designed to hold heavy loads securely during transportation. => Khoang chở hàng của xe bán tải được thiết kế để giữ vững hàng hóa nặng trong quá trình vận chuyển.
 8. The pickup truck comes in various sizes, from compact to full-size models. => Xe bán tải có nhiều kích thước khác nhau, từ mẫu nhỏ đến mẫu cỡ đầy đủ.
 9. He uses his pickup truck to haul firewood from the forest to his home. => Anh ấy sử dụng xe bán tải để vận chuyển củi từ rừng về nhà.
 10. The pickup truck is a common sight on American roads, popular for its practicality. => Xe bán tải là một cảnh quen thuộc trên đường phố ở Mỹ, phổ biến vì tính thực dụng của nó.