Xe Ba Gác Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe ba gác là Tricycles, có phiên âm cách đọc là /ˈtraɪˌsɪkəlz/.

Xe ba gác “Tricycles”, là một loại phương tiện giao thông có ba bánh, thường được sử dụng trong các khu vực đô thị để chở hàng hoặc người. Xe ba gác thường có một người lái ở phía trước và một khoang lớn ở phía sau để chở hàng hoặc hành khách.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe ba gác” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Car Rental Company: Công ty cho thuê xe.
 2. Reservation: Đặt chỗ, đặt trước.
 3. Vehicle: Phương tiện, xe cộ.
 4. Fleet: Đội xe
 5. Pick-Up Location: Địa điểm nhận xe.
 6. Drop-Off Location: Địa điểm trả xe.
 7. Rental Agreement: Hợp đồng thuê xe.
 8. Insurance: Bảo hiểm
 9. Mileage: Số dặm đã đi
 10. Gasoline: Xăng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tricycles” với nghĩa là “xe ba gác” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Tricycles are a common mode of transportation in many Asian cities. => Xe ba gác là phương tiện giao thông phổ biến tại nhiều thành phố châu Á.
 2. You can rent tricycles to explore the local area when you visit tourist destinations. => Bạn có thể thuê xe ba gác để khám phá khu vực địa phương khi bạn đến thăm các điểm du lịch.
 3. Tricycles are often used for short trips and are an affordable means of transportation. => Xe ba gác thường được sử dụng cho các chuyến đi ngắn và là một phương tiện vận tải phải chăng.
 4. The tricycle driver navigated through the crowded market streets skillfully. => Người lái xe ba gác điều khiển xe thông qua các con đường chợ đông đúc một cách khéo léo.
 5. Tricycles are a convenient way to get around the city, especially in heavy traffic. => Xe ba gác là một cách thuận tiện để di chuyển trong thành phố, đặc biệt là trong lưu lượng giao thông đông đúc.
 6. In some places, tricycles are used to transport goods and merchandise. => Ở một số nơi, xe ba gác được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và đồ hóa.
 7. The colorful decorations on tricycles make them stand out on the streets. => Những trang trí màu sắc trên xe ba gác khiến chúng nổi bật trên các con đường.
 8. Tricycles are a common sight in rural areas, where they serve as a vital means of transportation. => Xe ba gác thường thấy ở các khu vực nông thôn, nơi chúng đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển.
 9. Tourists often enjoy riding tricycles to explore the scenic beauty of the countryside. => Du khách thường thích cưỡi xe ba gác để khám phá vẻ đẹp của vùng quê.
 10. The local government has implemented safety regulations for tricycle operators to ensure passenger safety. => Chính quyền địa phương đã áp dụng các quy định về an toàn cho người vận hành xe ba gác để đảm bảo an toàn cho hành khách.