Thuê Xe Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, thuê xe là Car rental, có phiên âm cách đọc là [kɑːr ˈrɛntəl].

Thuê xe “Car rental” là dịch vụ cho phép người sử dụng tạm thời thuê một phương tiện giao thông cá nhân, như ô tô hoặc môtô, từ một công ty hoặc dịch vụ cho thuê xe để sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “thuê xe” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Car hire: Cho thuê xe ô tô.
 2. Vehicle rental: Cho thuê phương tiện.
 3. Rent a car: Thuê một chiếc xe ô tô.
 4. Car leasing: Thuê ô tô.
 5. Auto rental: Cho thuê xe tự động.
 6. Car booking: Đặt thuê xe.
 7. Vehicle hire: Thuê phương tiện.
 8. Car reservation: Đặt trước xe ô tô.
 9. Car leasing service: Dịch vụ thuê xe ô tô.
 10. Auto hire: Thuê xe tự động.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Car rental” với nghĩa là “thuê xe” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I need to find a car rental service for my upcoming trip. => Tôi cần tìm dịch vụ thuê xe cho chuyến đi sắp tới của tôi.
 2. You can easily book a car rental online these days. => Bây giờ bạn có thể dễ dàng đặt thuê xe trực tuyến.
 3. How much does car rental cost for a week? => Thuê xe trong vòng một tuần tốn bao nhiêu tiền?
 4. We rented a car at the airport when we arrived. => Chúng tôi đã thuê một chiếc xe ở sân bay khi chúng tôi đến.
 5. The car rental agency offers a variety of vehicle options. => Công ty thuê xe cung cấp nhiều lựa chọn phương tiện.
 6. Are there any additional fees associated with car rental? => Có phí bổ sung nào liên quan đến việc thuê xe không?
 7. I prefer to use a car rental service that includes insurance. => Tôi thích sử dụng dịch vụ thuê xe bao gồm bảo hiểm.
 8. You can drop off the rental car at a different location if needed. => Nếu cần, bạn có thể trả xe thuê ở một địa điểm khác.
 9. Make sure to inspect the car for any damage before signing the rental agreement. => Hãy kiểm tra xe xem có hỏng hóc gì trước khi ký hợp đồng thuê xe.
 10. The car rental process was quick and convenient. => Quá trình thuê xe rất nhanh chóng và tiện lợi.