Tàu Lượn Siêu Tốc Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tàu lượn siêu tốc là Roller coaster, có phiên âm cách đọc là /ˈroʊlər ˈkoʊstər/.

Tàu lượn siêu tốc “Roller coaster”, là một loại trò chơi giải trí tại các công viên giải trí hoặc khu vui chơi, được thiết kế để cung cấp trải nghiệm gắn liền với cảm giác mạnh mẽ và thú vị cho người chơi.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tàu lượn siêu tốc” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Roller Coaster – Tàu lượn siêu tốc
 2. Amusement park ride – Trò chơi trong công viên giải trí
 3. Thrill ride – Trò chơi mạo hiểm
 4. Coaster – Lượn siêu tốc
 5. Theme park ride – Trò chơi trong công viên chủ đề
 6. High-speed ride – Trò chơi tốc độ cao
 7. Adrenaline ride – Trò chơi kích thích drenaline
 8. Loop coaster – Lượn siêu tốc vòng lặp
 9. Corkscrew coaster – Lượn siêu tốc xoắn ốc
 10. Thrill roller coaster – Lượn siêu tốc mạo hiểm

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Roller coaster” với nghĩa là “tàu lượn siêu tốc” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The roller coaster at the amusement park is known for its thrilling loops and drops. => Cái tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí nổi tiếng với các vòng xoay và những đoạn rơi đầy kịch tính.
 2. Riding a roller coaster can be an adrenaline-pumping experience. => Đi tàu lượn siêu tốc có thể là một trải nghiệm đầy kích thích.
 3. The roller coaster reached speeds of up to 70 miles per hour. => Tàu lượn siêu tốc đạt tốc độ lên đến 70 dặm mỗi giờ.
 4. People often scream and laugh when they’re on a roller coaster. => Người ta thường la hét và cười khi đi tàu lượn siêu tốc.
 5. Riding a roller coaster can be a heart-pounding adventure. => Việc đi tàu lượn siêu tốc có thể là một cuộc phiêu lưu đầy thách thức.
 6. The roller coaster has a series of thrilling twists and turns. => Tàu lượn siêu tốc có một loạt những khúc cua và vòng xoay đầy kích thích.
 7. Many people enjoy the sensation of weightlessness on a roller coaster. => Nhiều người thích cảm giác mất trọng lực khi đi tàu lượn siêu tốc.
 8. The roller coaster is a popular attraction at the theme park. => Tàu lượn siêu tốc là một điểm thu hút phổ biến tại công viên chủ đề.
 9. Some roller coasters are designed to go both forwards and backwards. => Một số tàu lượn siêu tốc được thiết kế để đi cả về phía trước và về phía sau.
 10. Riding a roller coaster can be a thrilling way to overcome your fear of heights. => Đi tàu lượn siêu tốc có thể là cách thú vị để vượt qua nỗi sợ đối với độ cao.