Nhà Buôn Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, nhà buôn là Trader, có phiên âm cách đọc là /ˈtreɪ.dər/.

Nhà buôn “Trader” là người hoặc tổ chức kinh doanh mua bán hàng hóa, chứng khoán, tiền tệ hoặc các tài sản khác với mục tiêu kiếm lời. Nhà buôn thường mua hàng hóa từ nhà sản xuất hoặc nguồn cung ứng và sau đó bán chúng cho khách hàng hoặc các đối tác khác với mức giá cao hơn để thu lợi nhuận.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “nhà buôn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Trader – Người buôn
 2. Merchant – Thương gia
 3. Businessperson – Doanh nhân
 4. Entrepreneur – Doanh nhân
 5. Retailer – Nhà bán lẻ
 6. Wholesaler – Nhà bán sỉ
 7. Dealer – Người môi giới
 8. Vendor – Nhà cung cấp
 9. Shopkeeper – Chủ cửa hàng
 10. Salesperson – Người bán hàng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Trader” với nghĩa là “nhà buôn” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The trader traveled to distant lands to source exotic goods for his store. => Người buôn đã đi đến các vùng đất xa xôi để tìm nguồn cung cấp hàng hóa kỳ lạ cho cửa hàng của mình.
 2. Many traders in the market are offering discounts on their products today. => Nhiều nhà buôn tại thị trường đang giảm giá cho sản phẩm của họ hôm nay.
 3. The trader negotiated with suppliers to get the best prices for his merchandise. => Người buôn đã đàm phán với các nhà cung cấp để có được giá tốt nhất cho hàng hóa của mình.
 4. She is a successful trader in the stock market, making wise investment decisions. => Cô ấy là một nhà buôn thành công trên thị trường chứng khoán, đưa ra các quyết định đầu tư khôn ngoan.
 5. The trader specializes in importing luxury goods from Europe. => Người buôn chuyên nhập khẩu hàng hóa xa xỉ từ châu Âu.
 6. As a trader, he’s always on the lookout for new opportunities in the market. => Là một nhà buôn, anh ấy luôn tìm kiếm các cơ hội mới trên thị trường.
 7. The local trader is known for his fair and honest business practices. => Người buôn địa phương nổi tiếng với các thực tiễn kinh doanh công bằng và trung thực của mình.
 8. Traders often use technical analysis to predict price movements in the financial markets. => Nhà buôn thường sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán sự biến động giá trên thị trường tài chính.
 9. This trader specializes in commodities like oil and gold. => Nhà buôn này chuyên về hàng hóa như dầu và vàng.
 10. The trader’s business grew rapidly as he expanded into international markets. => Doanh nghiệp của người buôn phát triển nhanh chóng khi anh ta mở rộng vào thị trường quốc tế.