Ngoại Thành Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, ngoại thành là Out-of-town, có phiên âm cách đọc là /aʊt-ʌv-taʊn/.

Ngoại thành “Out-of-town” là khu vực bao quanh bên ngoài thành phố, nhưng thuộc về thành phố về mặt hành chính, phân biệt với nội thành.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “ngoại thành” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Suburban – Ngoại thành
 2. Outlying – Ở ngoại ô
 3. Peri-urban – Gần ngoại thành
 4. Exurban – Ngoại ô xa
 5. Commuter – Người đi làm từ ngoại thành
 6. Rural – Nông thôn
 7. Semi-urban – Một phần gần ngoại thành
 8. Outskirts – Ngoại ô
 9. Semi-rural – Một phần nông thôn
 10. Edge city – Thành phố ở bên rìa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Out-of-town” với nghĩa là “ngoại thành” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We decided to take a relaxing out-of-town vacation to escape the city’s hustle and bustle. => Chúng tôi quyết định đi nghỉ ngoại thành để thoát khỏi sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố.
 2. The company’s new office is located out of town, offering employees a quieter working environment. => Văn phòng mới của công ty nằm ngoại thành, mang lại môi trường làm việc yên tĩnh cho nhân viên.
 3. We often go out of town on the weekends to enjoy the countryside and fresh air. => Chúng tôi thường đi ngoại thành vào cuối tuần để tận hưởng không gian nông thôn và không khí trong lành.
 4. The out-of-town shopping mall is known for its wide variety of stores and affordable prices. => Trung tâm mua sắm ngoại thành nổi tiếng với nhiều cửa hàng và giá cả hợp lý.
 5. Many people prefer to live out of town to avoid the traffic congestion in the city. => Nhiều người thích sống ngoại thành để tránh kẹt xe trong thành phố.
 6. This out-of-town restaurant is famous for its delicious homemade pies and cakes. => Nhà hàng ngoại thành này nổi tiếng với bánh ngon tự làm.
 7. The out-of-town event drew a large crowd, with attendees coming from various nearby cities. => Sự kiện ngoại thành thu hút đông đảo người tham gia, đến từ nhiều thành phố lân cận.
 8. We’ll meet at the out-of-town park for a picnic and some outdoor games. => Chúng ta sẽ gặp nhau tại công viên ngoại thành để dã ngoại và chơi trò chơi ngoài trời.
 9. The out-of-town nature reserve is home to many rare bird species and diverse wildlife. => Khu bảo tồn thiên nhiên ngoại thành là nơi ẩn mình của nhiều loài chim hiếm và đa dạng động vật hoang dã.
 10. The out-of-town resort offers a serene beachfront setting for a perfect getaway. => Khu nghỉ mát ngoại thành mang đến bãi biển yên tĩnh để bạn có kỳ nghỉ hoàn hảo.