Lốp Xe Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, lốp xe là Tire, có phiên âm cách đọc là /taɪr/.

Lốp xe “Tire” còn gọi là bánh xe hoặc vỏ xe, là một phần quan trọng của phương tiện giao thông đường bộ như ô tô, xe máy, xe đạp, xe tải, và nhiều loại xe khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “lốp xe” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Tire – Lốp xe
 2. Tyre – Lốp xe
 3. Wheel – Bánh xe
 4. Rubber tire – Lốp cao su
 5. Tire casing – Lớp vỏ lốp
 6. Pneumatic tire – Lốp hơi
 7. Rim – Mâm xe
 8. Tread – Rãnh lốp
 9. Inner tube – Ống lốp
 10. Solid tire – Lốp đặc

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tire” với nghĩa là “lốp xe” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The tire on the front right side of the car is flat; we need to change it. => Lốp xe ở phía trước bên phải của ô tô bị bẹp; chúng ta cần thay lốp.
 2. Check the tire pressure regularly to ensure safe driving. => Kiểm tra áp suất lốp đều đặn để đảm bảo lái xe an toàn.
 3. He bought a set of new tires for his motorcycle before the road trip. => Anh ấy đã mua một bộ lốp xe mới cho chiếc xe máy của mình trước chuyến đi đường dài.
 4. The winter tires provide better traction on icy roads. => Lốp xe mùa đông cung cấp độ bám đường tốt hơn trên đường băng đá.
 5. The tire tread should not be worn out; otherwise, it’s time for replacement. => Vết rãnh của lốp xe không nên bị mòn; nếu không, là lúc thay lốp.
 6. When driving in heavy rain, make sure your tires have good tread depth. => Khi lái xe trong mưa lớn, hãy đảm bảo lốp xe có độ sâu rãnh tốt.
 7. The tire blew out on the highway, causing the car to swerve. => Lốp xe bị nổ trên đường cao tốc, làm cho xe bị trượt.
 8. She learned how to change a flat tire as part of her driver’s education. => Cô ấy học cách thay lốp bẹp như một phần của việc học lái xe.
 9. The spare tire is located in the trunk of the car for emergencies. => Lốp dự phòng được đặt trong cốp xe để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
 10. The tire shop offers a wide selection of brands and sizes for customers to choose from. => Cửa hàng lốp xe cung cấp nhiều loại và kích thước khác nhau cho khách hàng lựa chọn.