Lái Xe Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, lái xe là Drive, có phiên âm cách đọc là /draɪv/.

Lái xe “Drive” là một hoạt động của việc điều khiển và quản lý một phương tiện giao thông, như ô tô, xe máy, xe tải, xe bus, và các loại phương tiện khác, để di chuyển từ điểm A đến điểm B.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “lái xe” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Drive: Lái xe
 2. Operate a vehicle: Vận hành phương tiện
 3. Steer: Quay vô lăng
 4. Pilot a vehicle: Điều khiển phương tiện
 5. Control a car: Kiểm soát xe hơi
 6. Maneuver: Thực hiện các pha di chuyển
 7. Navigate: Điều hướng
 8. Steer a vehicle: Lái xe
 9. Operate a motor vehicle: Vận hành phương tiện cơ giới
 10. Conduct a vehicle: Tiến hành điều khiển phương tiện

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Drive” với nghĩa là “lái xe” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I drive to work every day. => Tôi lái xe đến công việc hàng ngày.
 2. She doesn’t like to drive in heavy traffic. => Cô ấy không thích lái xe trong lưu thông nhiều xe.
 3. My dad taught me how to drive when I was 16. => Bố tôi đã dạy tôi cách lái xe khi tôi 16 tuổi.
 4. He drives a taxi for a living. => Anh ấy lái taxi để kiếm sống.
 5. I need to drive to the store to buy some groceries. => Tôi cần lái xe đến cửa hàng để mua vài thực phẩm.
 6. They drove all night to reach their destination. => Họ lái xe suốt đêm để đến điểm đến của họ.
 7. Can you drive a manual transmission car? => Bạn có biết lái xe số sàn không?
 8. She learned to drive on a winding mountain road. => Cô ấy học lái xe trên một con đường núi quanh co.
 9. We’ll drive to the beach for the weekend getaway. => Chúng ta sẽ lái xe đến bãi biển để nghỉ cuối tuần.
 10. He drives very carefully, always obeying the speed limit. => Anh ấy lái xe rất cẩn thận, luôn tuân thủ giới hạn tốc độ.