Lái Xe Quá Tốc Độ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, lái xe quá tốc độ là Driving Over Speed, có phiên âm cách đọc là [drahy-ving oh-ver speed].

Lái xe quá tốc độ “Driving Over Speed” là hành vi lái xe với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép trên một con đường cụ thể hoặc trong một khu vực nhất định. Hành vi này có thể bao gồm việc lái xe nhanh hơn giới hạn tốc độ ghi trên biển báo hoặc vượt quá tốc độ an toàn cho điều kiện giao thông và môi trường xung quanh.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “lái xe quá tốc độ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Speeding driver – Lái xe tốc độ
 2. Reckless driver – Lái xe vô trách nhiệm
 3. Fast driver – Lái xe nhanh
 4. Speeder – Người vi phạm tốc độ
 5. Lead-footed driver – Lái xe nặng chân
 6. Aggressive driver – Lái xe quá mạnh
 7. Excessive speed driver – Tài xế vượt quá giới hạn tốc độ
 8. Speeding motorist – Lái xe tốc độ
 9. Racing driver – Lái xe đua
 10. Velocity operator – Người điều khiển tốc độ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Driving Over Speed” với nghĩa là “lái xe quá tốc độ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The police officer issued a ticket to the driver for driving over speed in a residential area. => Cảnh sát đã lập biên lai cho tài xế vì lái xe quá tốc độ trong khu vực dân cư.
 2. Driving over speed is not only illegal but also dangerous for everyone on the road. => Lái xe quá tốc độ không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm đối với tất cả mọi người trên đường.
 3. If you’re caught driving over speed, you may face fines and license suspension. => Nếu bị bắt lái xe quá tốc độ, bạn có thể phải đối mặt với việc phạt tiền và tịch thu giấy phép lái xe.
 4. Driving over speed on the highway can result in accidents due to reduced reaction time. => Lái xe quá tốc độ trên cao tốc có thể dẫn đến tai nạn do thời gian phản ứng giảm.)
 5. It’s important to be aware of the posted speed limits and avoid driving over speed. => Việc nhận thức về giới hạn tốc độ ghi trên biển báo và tránh lái xe quá tốc độ rất quan trọng.
 6. Driving over speed is a leading cause of road fatalities in many countries. => Lái xe quá tốc độ là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông có thương vong trên khắp nhiều quốc gia.
 7. If you want to avoid driving over speed, plan your journey with enough time to spare. => Nếu bạn muốn tránh lái xe quá tốc độ, hãy lên kế hoạch cho hành trình với đủ thời gian dự phòng.
 8. In some areas, there are speed cameras to catch those who are driving over speed. => Ở một số khu vực, có các máy chụp tốc độ để bắt giữ những người lái xe quá tốc độ.
 9. The consequences of driving over speed can be severe, including license points and increased insurance premiums. => Hậu quả của lái xe quá tốc độ có thể rất nghiêm trọng, bao gồm điểm trên giấy phép và đóng phí bảo hiểm tăng.
 10. Driving over speed not only endangers your own safety but also jeopardizes the safety of others on the road. => Lái xe quá tốc độ không chỉ đe dọa an toàn cá nhân của bạn mà còn đe dọa an toàn của những người khác trên đường.