Hoàn Hảo Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, hoàn hảo là Perfect, có phiên âm cách đọc là /ˈpɜrˌfɪkt/.

Hoàn hảo “Perfect” là chỉ một cái gì đó hoặc ai đó không có gì chê được; không có một lỗi nào hoặc chính xác đỉnh cao.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hoàn hảo” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Ideal – Lý tưởng
 2. Excellent – Xuất sắc
 3. Flawless – Tuyệt vời
 4. Perfect – Tốt đẹp
 5. Superb – Tuyệt hảo
 6. Impeccable – Không chê vào đâu được
 7. Outstanding – Nổi bật
 8. Exceptional – Đặc biệt
 9. Marvelous – Tuyệt vời
 10. Optimal – Tối ưu

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Perfect” với nghĩa là “hoàn hảo” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The weather was perfect for a day at the beach. => Thời tiết hoàn hảo để đi biển.
 2. Her performance in the exam was perfect; she got the highest score. => Bài thi của cô ấy hoàn hảo; cô ấy đạt điểm cao nhất.
 3. The chef’s culinary skills are exceptional, and the food he prepares is always perfect. => Kỹ năng nấu ăn của đầu bếp là đặc biệt, và món ăn mà anh ta chuẩn bị luôn hoàn hảo.
 4. She had a perfect day exploring the picturesque countryside. => Cô ấy có một ngày hoàn hảo khám phá quê hương đẹp như tranh.
 5. The sunset over the ocean was a perfect moment to capture on camera. => Hoàng hôn trên biển là một khoảnh khắc hoàn hảo để ghi lại bằng máy ảnh.
 6. Their wedding was a perfect blend of elegance and simplicity. => Đám cưới của họ là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự trang trọng và sự đơn giản.
 7. The timing couldn’t have been more perfect for their business expansion. => Thời điểm không thể hoàn hảo hơn cho việc mở rộng kinh doanh của họ.
 8. The painting was so detailed and perfect that it looked almost real. => Bức tranh quá chi tiết và hoàn hảo nên nó trông gần như thật.
 9. He delivered a perfect speech that left the audience deeply moved. => Anh ấy đã thể hiện một bài phát biểu hoàn hảo khiến khán giả cảm động sâu sắc.
 10. The harmony of the music and the beautiful setting made the concert a perfect experience. => Sự hòa hợp của âm nhạc và không gian đẹp đã tạo nên một trải nghiệm hoàn hảo trong buổi hòa nhạc.