Hãng Hàng Không Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, hãng hàng không là Airline, có phiên âm cách đọc là /ˈɛrˌlaɪn/.

Hãng hàng không “Airline” là một tổ chức hoặc doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hãng hàng không” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Công ty hàng không – Airline company
 2. Hãng vận tải hàng không – Air transport carrier
 3. Doanh nghiệp hàng không – Aviation enterprise
 4. Công ty máy bay – Airlines
 5. Công ty vận tải hàng không – Airfreight company
 6. Hãng hàng không thương mại – Commercial airline
 7. Công ty bay – Flying company
 8. Công ty máy bay trực thăng – Helicopter company
 9. Hãng hàng không quốc tế – International airline
 10. Hãng hàng không khu vực – Regional airline

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Airline” với nghĩa là “hãng hàng không” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The airline offers direct flights to major cities around the world. => Hãng hàng không cung cấp các chuyến bay trực tiếp đến các thành phố lớn trên khắp thế giới.
 2. I prefer to fly with a reputable airline for long-haul flights. => Tôi thích bay cùng với một hãng hàng không uy tín cho các chuyến bay xa.
 3. The airline industry has been heavily affected by the COVID-19 pandemic. => Ngành công nghiệp hàng không đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.
 4. Booking your ticket online is a convenient way to choose your preferred airline. => Đặt vé trực tuyến là cách tiện lợi để bạn chọn hãng hàng không ưa thích của mình.
 5. The airline’s customer service team is available 24/7 to assist passengers. => Đội ngũ dịch vụ khách hàng của hãng hàng không luôn sẵn sàng 24/7 để hỗ trợ hành khách.
 6. This airline offers special discounts for students and senior citizens. => Hãng hàng không này cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho sinh viên và người cao tuổi.
 7. Passengers are required to check in at least two hours before their flight with the airline. => Hành khách phải làm thủ tục check-in ít nhất hai giờ trước chuyến bay với hãng hàng không.
 8. The airline’s in-flight entertainment system includes a wide selection of movies and TV shows. => Hệ thống giải trí trên chuyến bay của hãng hàng không bao gồm một loạt các phim và chương trình truyền hình.
 9. The airline operates daily flights between Hanoi and Ho Chi Minh City. => Hãng hàng không vận hành các chuyến bay hàng ngày giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
 10. Flying with a budget airline can be a cost-effective option for short-haul trips. => Bay cùng với một hãng hàng không giá rẻ có thể là một lựa chọn tiết kiệm chi phí cho các chuyến bay ngắn hạn.