Giới Hạn Tốc Độ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giới hạn tốc độ là Speed ​​limit, có phiên âm cách đọc là [spiːd ˈlɪmɪt].

Giới hạn tốc độ “Speed ​​limit” là một quy tắc hoặc hạn chế được đặt ra để xác định tốc độ tối đa mà các phương tiện có thể di chuyển trên một phần của đường hoặc trong một khu vực cụ thể.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giới hạn tốc độ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Speed limit (Giới hạn tốc độ)
 2. Maximum speed (Tốc độ tối đa)
 3. Speed restriction (Hạn chế tốc độ)
 4. Velocity limitation (Hạn chế vận tốc)
 5. Speed regulation (Quy định tốc độ)
 6. Speed control (Kiểm soát tốc độ)
 7. Rate of speed (Tốc độ)
 8. Speed cap (Giới hạn vận tốc)
 9. Speed boundary (Ranh giới tốc độ)
 10. Speed rule (Luật tốc độ)

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Speed ​​limit” với nghĩa là “giới hạn tốc độ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The speed limit on this highway is 65 miles per hour. => Giới hạn tốc độ trên con đường này là 65 dặm/giờ.
 2. Please obey the speed limit signs to ensure everyone’s safety. => Hãy tuân thủ biển báo giới hạn tốc độ để đảm bảo an toàn cho mọi người.
 3. Drivers should always be aware of the posted speed limits. => Người lái xe luôn nên chú ý đến giới hạn tốc độ được đăng.
 4. The speed limit in residential areas is usually lower than on highways. => Giới hạn tốc độ trong khu dân cư thường thấp hơn so với trên cao tốc.
 5. Police officers may ticket drivers who exceed the speed limit. => Cảnh sát có thể xử phạt tài xế vi phạm giới hạn tốc độ.
 6. It’s essential to adjust your speed to match the posted speed limit. => Việc điều chỉnh tốc độ để phù hợp với giới hạn tốc độ được đăng là rất quan trọng.
 7. The speed limit near schools is reduced during school hours. => Giới hạn tốc độ gần trường học thường giảm xuống trong thời gian học.
 8. Exceeding the speed limit can result in fines and license suspension. => Vi phạm giới hạn tốc độ có thể dẫn đến việc phải nộp tiền phạt và tước bằng lái.
 9. Always be mindful of the speed limit when driving through a construction zone. => Luôn luôn chú ý đến giới hạn tốc độ khi lái xe qua khu vực thi công.
 10. The speed limit here is 30 kilometers per hour, as indicated by the sign. => Giới hạn tốc độ ở đây là 30 kilômét/giờ, như được thể hiện trên biển báo.