Giao Hàng Trong Ngày Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao hàng trong ngày là Same Day Delivery, có phiên âm cách đọc là [seɪm deɪ dɪˈlɪvəri].

Giao hàng trong ngày “Same Day Delivery” là một dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoặc sản phẩm đến đích trong cùng một ngày mà đơn hàng được đặt hoặc yêu cầu dịch vụ.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao hàng trong ngày” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Same-day delivery – Giao hàng trong ngày
 2. Express delivery – Giao hàng nhanh
 3. 24-hour delivery – Giao hàng trong vòng 24 giờ
 4. Rapid delivery – Giao hàng nhanh chóng
 5. Urgent delivery – Giao hàng ưu tiên
 6. Priority shipping – Giao hàng ưu tiên
 7. Immediate delivery – Giao hàng ngay lập tức
 8. Quick delivery – Giao hàng nhanh gọn
 9. Speedy delivery – Giao hàng nhanh nhẹn
 10. Same-day shipping – Vận chuyển trong ngày

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Same Day Delivery” với nghĩa là “giao hàng trong ngày” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We offer Same Day Delivery service for orders placed before noon. => Chúng tôi cung cấp dịch vụ Giao hàng trong ngày cho đơn đặt hàng trước trưa.
 2. Need your package today? Choose Same Day Delivery at checkout. => Cần giao hàng của bạn vào ngày hôm nay không? Chọn Giao hàng trong ngày khi thanh toán.
 3. Our company prides itself on reliable Same Day Delivery to meet our customers’ urgent needs. => Công ty của chúng tôi tự hào về dịch vụ Giao hàng trong ngày đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của khách hàng.
 4. The Same Day Delivery option is available for a small additional fee. => Tùy chọn Giao hàng trong ngày có sẵn với một khoản phí bổ sung nhỏ.
 5. Our Same Day Delivery team works tirelessly to ensure your orders arrive promptly. => Đội ngũ Giao hàng trong ngày của chúng tôi làm việc không ngừng để đảm bảo đơn hàng của bạn được giao đúng hẹn.
 6. Choose Same Day Delivery for last-minute gifts and surprises. => Hãy chọn Giao hàng trong ngày cho các món quà và bất ngờ vào phút cuối.
 7. Our Same Day Delivery service covers a wide geographic area. => Dịch vụ Giao hàng trong ngày của chúng tôi bao phủ một khu vực địa lý rộng lớn.
 8. You can track the progress of your Same Day Delivery order in real-time. => Bạn có thể theo dõi tiến độ đơn hàng Giao hàng trong ngày của mình theo thời gian thực.
 9. Experience the convenience of Same Day Delivery with our mobile app. => Trải nghiệm sự tiện lợi của dịch vụ Giao hàng trong ngày thông qua ứng dụng di động của chúng tôi.
 10. Our commitment to Same Day Delivery sets us apart from the competition. => Sự cam kết của chúng tôi đối với dịch vụ Giao hàng trong ngày làm cho chúng tôi nổi bật so với đối thủ.