Giao Hàng Tận Nơi Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao hàng tận nơi là Home delivery, có phiên âm cách đọc là /hoʊm dɪˈlɪvəri/.

Giao hàng tận nơi “Home delivery” là quá trình vận chuyển hàng hóa từ nguồn cung cấp hoặc người bán đến địa điểm cụ thể mà khách hàng yêu cầu, thường là tại địa chỉ nhà hoặc vị trí được chỉ định bởi khách hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao hàng tận nơi” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Home delivery – Giao hàng tại nhà
 2. Doorstep delivery – Giao hàng tận cửa
 3. Delivery to your doorstep – Giao hàng đến cửa nhà bạn
 4. Direct delivery – Giao hàng trực tiếp
 5. Delivery to your location – Giao hàng tới địa điểm của bạn
 6. Personal delivery – Giao hàng cá nhân
 7. Home shipping – Giao hàng đến nhà
 8. Residence delivery – Giao hàng tới nơi ở
 9. Delivery at your place – Giao hàng tại nơi bạn chỉ định
 10. Convenient delivery – Giao hàng thuận tiện

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Home delivery” với nghĩa là “giao hàng tận nơi” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We offer home delivery for all our products, so you can shop from the comfort of your home. => Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi cho tất cả sản phẩm của mình, giúp bạn mua sắm thoải mái tại nhà.
 2. Home delivery is available within a 10-mile radius of our store. => Dịch vụ giao hàng tận nơi có sẵn trong bán kính 10 dặm từ cửa hàng của chúng tôi.
 3. The convenience of home delivery means you don’t have to visit our store in person. => Sự tiện lợi của giao hàng tận nơi đồng nghĩa bạn không cần đến cửa hàng của chúng tôi một cách cá nhân.
 4. Please choose the option for home delivery when checking out online. => Vui lòng chọn tùy chọn giao hàng tận nơi khi thanh toán trực tuyến.
 5. Our home delivery service ensures that your order reaches you safely and on time. => Dịch vụ giao hàng tận nơi của chúng tôi đảm bảo đơn hàng của bạn đến đúng hẹn và an toàn.
 6. Home delivery is especially popular for ordering groceries and food items. => Giao hàng tận nơi đặc biệt phổ biến khi đặt hàng thực phẩm và thực phẩm.
 7. The Home Delivery Department will contact you to schedule a convenient delivery time. => Bộ phận Giao hàng tận nơi sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp thời gian giao hàng thuận tiện.
 8. Our home delivery team is committed to providing excellent service to our customers. => Đội ngũ giao hàng tận nơi của chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng của mình.
 9. Home delivery can save you time and the hassle of going to a physical store. => Giao hàng tận nơi có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và rắc rối khi phải đến cửa hàng trực tiếp.
 10. Many restaurants now offer home delivery options for those who prefer to dine at home. => Nhiều nhà hàng hiện nay đã có tùy chọn giao hàng tận nơi cho những người thích dùng bữa tại nhà.