Giao Hàng Miễn Phí Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao hàng miễn phí là Free delivery, có phiên âm cách đọc là /friː dɪˈlɪvəri/.

Giao hàng miễn phí “Free delivery” là một dịch vụ vận chuyển hoặc giao hàng mà người mua không phải trả thêm phí. Trong trường hợp này, người bán chịu trách nhiệm chi phí giao hàng và không thu thêm tiền từ người mua để phục vụ việc giao hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao hàng miễn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Giao hàng không tính phí – Free delivery
 2. Vận chuyển miễn phí – Free shipping
 3. Giao hàng đặc cách – Special delivery
 4. Vận chuyển không thu phí – Fee-free transportation
 5. Giao hàng không phụ thu – No additional charge delivery
 6. Vận chuyển miễn phí cho khách hàng – Complimentary customer shipping
 7. Giao hàng ưu đãi – Discounted delivery
 8. Dịch vụ giao hàng không tính phí – Gratis delivery service
 9. Giao hàng đến cửa nhà miễn phí – Doorstep free delivery
 10. Dịch vụ vận chuyển không thu phí – Chargeless transportation service

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Free delivery” với nghĩa là “giao hàng miễn phí” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We offer free delivery on all orders over $50. => Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí cho tất cả đơn hàng trên $50.
 2. Take advantage of our free delivery service for a limited time. => Hãy tận dụng dịch vụ giao hàng miễn phí của chúng tôi trong thời gian giới hạn.
 3. The online store provides free delivery to your doorstep. => Cửa hàng trực tuyến cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí đến cửa nhà bạn.
 4. Enjoy the convenience of free delivery on your favorite products. => Hãy tận hưởng sự tiện lợi của dịch vụ giao hàng miễn phí cho các sản phẩm yêu thích của bạn.
 5. Free delivery is a special promotion for loyal customers. => Giao hàng miễn phí là chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng trung thành.
 6. You can save money by choosing free delivery instead of express shipping. => Bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách lựa chọn giao hàng miễn phí thay vì giao hàng nhanh.
 7. Our company prides itself on fast and free delivery options. => Công ty của chúng tôi tự hào về các lựa chọn giao hàng nhanh và miễn phí.
 8. Free delivery is available nationwide for all our products. => Dịch vụ giao hàng miễn phí có sẵn trên toàn quốc cho tất cả sản phẩm của chúng tôi.)
 9. Customers appreciate the added value of free delivery with every purchase. => Khách hàng đánh giá cao giá trị bổ sung từ dịch vụ giao hàng miễn phí mỗi khi mua sắm.
 10. Don’t miss out on the opportunity to receive free delivery on your order. => Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận dịch vụ giao hàng miễn phí cho đơn hàng của bạn.