Đường Vành Đai Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường vành đai là Ring road, có phiên âm cách đọc là /rɪŋ roʊd/

Đường vành đai “Ring road” là một loại đường giao thông dẫn quanh hoặc xung quanh một khu vực hoặc thành phố. Đường vành đai thường được xây dựng để giúp giảm tải đường và xử lý lưu lượng giao thông qua lại trên các tuyến đường chính trong khu vực đô thị.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường vành đai” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Ring road – Đường vòng cung
 2. Beltway – Vòng xoay đường
 3. Circular road – Đường tròn
 4. Bypass – Đường tránh
 5. Orbital road – Đường vòng quanh
 6. Perimeter road – Đường xung quanh
 7. Loop road – Đường vòng
 8. Girdle road – Đường vòng quanh
 9. Circuit road – Đường mạch
 10. Circumferential road – Đường vòng ngoại cùng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Ring road” với nghĩa là “đường vành đai” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Ring Road around the city makes commuting much more efficient. => Đường vành đai xung quanh thành phố giúp việc di chuyển hiệu quả hơn.
 2. The new Ring Road will ease traffic congestion in the metropolitan area. => Đoạn đường vành đai mới sẽ giảm ùn tắc giao thông trong khu vực đô thị lớn.
 3. Take the Ring Road if you want to bypass the city center. => Hãy đi đường vành đai nếu bạn muốn tránh qua trung tâm thành phố.
 4. The Ring Road encircles the entire city, providing a convenient route for travelers. => Đường vành đai bao quanh cả thành phố, cung cấp một tuyến đường thuận tiện cho du khách.
 5. The expansion of the Ring Road is part of the city’s infrastructure development plan. => Việc mở rộng đường vành đai là một phần của kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố.
 6. The Ring Road offers quick access to major highways leading out of the city. => Đường vành đai cung cấp lối vào nhanh chóng tới các con đường chính dẫn ra khỏi thành phố.
 7. The construction of the Ring Road has significantly reduced travel times. => Việc xây dựng đường vành đai đã giảm thiểu đáng kể thời gian di chuyển.
 8. Many businesses prefer to set up shop along the Ring Road due to its high visibility. => Nhiều doanh nghiệp ưa thích mở cửa hàng dọc theo đường vành đai vì tính nổi bật của nó.
 9. The Ring Road is often the best route for long-distance transport. => Đường vành đai thường là lựa chọn tốt nhất cho vận chuyển xa.
 10. Local authorities are planning to expand the Ring Road to accommodate the growing population. => Cơ quan địa phương đang lên kế hoạch mở rộng đường vành đai để phục vụ dân số đang tăng lên.