Đường Sông Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường sông là River Road, có phiên âm cách đọc là [ˈrɪvər roʊd].

Đường sông “River Road” là một con đường tự nhiên hoặc được tạo ra bằng tay người, dùng để di chuyển và vận chuyển hàng hóa và người qua nước. Đường sông thường là các phần của hệ thống giao thông thủy nội địa và là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng vận tải trong nhiều quốc gia.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường sông” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Waterway – Đường thủy (hoặc đường nước)
 2. River route – Tuyến đường sông
 3. Nautical path – Đường biển
 4. Aqua route – Tuyến đường thủy
 5. Maritime highway – Con đường biển
 6. Fluvial route – Tuyến đường sông
 7. Inland water route – Tuyến đường nước nội địa
 8. Aqueous passage – Lối đi nước
 9. Aquatic thoroughfare – Lối đi nước
 10. Riverine pathway – Lối đi sông

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “River Road” với nghĩa là “đường sông” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I live on River Road, just a stone’s throw from the Mississippi River. => Tôi sống trên đường sông, chỉ cách sông Mississippi một quả đá.
 2. Take a left turn onto River Road to get to the scenic riverside park. => Rẽ trái vào đường sông để đến công viên ven sông đẹp.
 3. The River Road is a popular route for cyclists who enjoy riverside views. => Đường sông là tuyến đường phổ biến cho người đi xe đạp thích thưởng ngoạn cảnh sông.
 4. You can access the marina from River Road, where you can rent boats. => Bạn có thể truy cập cảng từ đường sông, nơi bạn có thể thuê thuyền.
 5. River Road offers a peaceful drive with the river on one side and forests on the other.=> Đường sông mang đến một chuyến đi yên bình với một bên là sông và bên kia là rừng.
 6. The charming cottages on River Road are perfect for a weekend getaway. => Những ngôi nhà dễ thương trên đường sông là lựa chọn hoàn hảo cho một kỳ nghỉ cuối tuần.
 7. Follow River Road until you reach the historic waterfront district. => Theo đường sông cho đến khi bạn đến khu phố ven sông lịch sử.
 8. River Road is lined with tall trees and offers a cool, shaded drive in the summer. => Đường sông được trải bằng hàng cây cao và mang đến một chuyến đi mát mẻ, có bóng mát vào mùa hè.
 9. The River Road provides access to several hiking trails that lead to beautiful river vistas. => Đường sông cung cấp lối vào đến nhiều con đường dã ngoại dẫn đến cảnh sông đẹp.
 10. River Road is known for its picturesque views and is a favorite spot for photographers. => Đường sông nổi tiếng với cảnh đẹp và là nơi yêu thích của các nhiếp ảnh gia.