Đường Quốc Lộ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường quốc lộ là National Route, có phiên âm cách đọc là [ˈnæʃənl ruːt].

Đường quốc lộ “National Route” là một tuyến đường chính trong mạng lưới đường bộ của một quốc gia. Đường quốc lộ thường kết nối các khu vực quan trọng trong quốc gia và có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và người dân.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường quốc lộ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. National highway – đường quốc gia
 2. Interstate – đường trạm quốc gia
 3. State road – đường băng
 4. Main road – đường chính
 5. Federal highway – đường liên bang
 6. Trunk road – đường gốc
 7. Primary road – đường chính yếu
 8. Major highway – đường chính quan trọng
 9. Principal route – đường chính thức
 10. Highway – đường cao tốc

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “National Route” với nghĩa là “đường quốc lộ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The National Route 1 runs from north to south through the entire country. => Đường quốc lộ 1 chạy từ bắc đến nam suốt cả đất nước.
 2. You can take National Route 6 to get to the coastal area. => Bạn có thể đi đường quốc lộ 6 để đến khu vực ven biển.
 3. The National Route 10 is currently undergoing expansion to accommodate more traffic. => Đường quốc lộ 10 đang được mở rộng để đáp ứng nhiều xe cộ hơn.
 4. It’s faster to travel on National Routes than on local roads. => Đi trên đường quốc lộ nhanh hơn so với đường huyện.
 5. The scenic beauty along National Route 3 is breathtaking. => Vẻ đẹp của cảnh quan dọc đường quốc lộ 3 rất tuyệt đẹp.
 6. Please follow the signs for National Route 22 to reach the city center. => Vui lòng tuân theo biển hướng dẫn để đến trung tâm thành phố qua đường quốc lộ 22.
 7. The National Route 5 is known for its historical significance. => Đường quốc lộ 5 nổi tiếng với ý nghĩa lịch sử của nó.
 8. Many tourists choose to travel by bike along National Route 4 to explore the countryside. => Nhiều du khách lựa chọn đi xe đạp dọc đường quốc lộ 4 để khám phá vùng quê.
 9. The National Route 7 connects the capital with major industrial zones. => Đường quốc lộ 7 nối liền thủ đô với các khu công nghiệp lớn.
 10. You can take a bus from the airport to the city center via National Route 2. => Bạn có thể đi xe buýt từ sân bay đến trung tâm thành phố qua đường quốc lộ 2.