Đường Nội Địa Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường nội địa là Inland Road, có phiên âm cách đọc là [ˈɪnlænd roʊd].

Đường nội địa “Inland Road” là các tuyến đường được xây dựng và duy trì bên trong một quốc gia hoặc lãnh thổ và thường không kết nối trực tiếp với biển hoặc cảng biển. Chúng có thể dùng cho việc di chuyển hàng hóa và người dân trong nội địa của một quốc gia hoặc khu vực.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường nội địa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Đường hạt – Provincial road
 2. Đường xã – Communal road
 3. Đường tỉnh lộ – County road
 4. Đường huyện – District road
 5. Đường thôn – Rural road
 6. Đường làng – Village road
 7. Đường khu công nghiệp – Industrial road
 8. Đường nội địa thành phố – City street
 9. Đường hẻm – Alley
 10. Đường mòn – Trail

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Inland Road” với nghĩa là “đường nội địa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Inland Road network is crucial for transporting goods across the country. => Mạng lưới đường nội địa là quan trọng để vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc.
 2. The Inland Road passes through picturesque countryside, making it a scenic route. => Đường nội địa đi qua cảnh quan đẹp, tạo nên tuyến đường có khung cảnh đẹp.
 3. Drivers often prefer using Inland Roads for a more relaxed and scenic journey. => Người lái thường ưa thích sử dụng đường nội địa để có một hành trình thoải mái và đẹp.
 4. This Inland Road connects the industrial zone to the major cities in the region. => Đường nội địa này kết nối khu công nghiệp với các thành phố lớn trong khu vực.
 5. The government has invested in improving the Inland Road infrastructure to boost trade. => Chính phủ đã đầu tư để cải thiện cơ sở hạ tầng đường nội địa để thúc đẩy thương mại.
 6. Traveling along the Inland Road offers a chance to explore small towns and villages. => Đi qua đường nội địa cung cấp cơ hội khám phá các thị trấn và làng quê.
 7. You should take the Inland Road to avoid traffic congestion on the highway. => Bạn nên chọn đường nội địa để tránh tắc nghẽn giao thông trên cao tốc.
 8. The Inland Road system plays a vital role in distributing agricultural products. => Hệ thống đường nội địa đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối sản phẩm nông nghiệp.
 9. We plan to take the Inland Road to reach our destination quickly. => Chúng tôi định đi đường nội địa để đến nơi đích nhanh chóng.
 10. Local businesses rely on the Inland Road for transporting their goods to urban markets. => Các doanh nghiệp địa phương phụ thuộc vào đường nội địa để vận chuyển hàng hóa đến thị trường đô thị.