Đường Nhựa Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường nhựa là Asphalt road, có phiên âm cách đọc là /ˈæˌsfɔlt roʊd/.

Đường nhựa “Asphalt road” là một loại hạ tầng giao thông được xây dựng để phục vụ giao thông bằng cách sử dụng lớp phủ bề mặt làm từ nhựa đường hoặc hỗn hợp nhựa và sỏi, cát, hoặc các vật liệu khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường nhựa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Đường asfalt – Asphalt road
 2. Đường bê tông – Concrete road
 3. Đường lát nhựa – Paved road
 4. Đường cố định – Hardtop road
 5. Đường trải nhựa – Tarmac road
 6. Đường nền bê tông – Concrete pavement
 7. Đường bề mặt cứng – Hard surface road
 8. Đường lát sỏi – Gravel road
 9. Con đường mặt cứng – Hard-surfaced road
 10. Đường mặt phẳng – Flat road

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Asphalt road” với nghĩa là “đường nhựa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I prefer driving on asphalt roads because they are smoother. => Tôi thích lái xe trên đường nhựa vì chúng mịn màng hơn.
 2. The asphalt road stretched for miles through the countryside. => Đoạn đường nhựa kéo dài hàng dặm qua vùng quê.
 3. We rode our bicycles on the asphalt road to the nearby town. => Chúng tôi đi xe đạp trên đường nhựa đến thị trấn gần đó.
 4. The government is planning to upgrade the asphalt road in our neighborhood. => Chính phủ đang kế hoạch nâng cấp đường nhựa ở khu phố của chúng tôi.
 5. Heavy rain can sometimes cause damage to asphalt roads. => Mưa lớn đôi khi có thể gây hỏng đường nhựa.
 6. The motorcycle skidded on the wet asphalt road. => Chiếc xe máy trượt trên đường nhựa ẩm ướt.
 7. The view of the mountains from the winding asphalt road is breathtaking. => Cảnh nhìn từ đường nhựa uốn lượn ra dãy núi thật là hùng vĩ.
 8. The asphalt road was lined with tall trees on both sides. => Đường nhựa được trải bằng hàng cây cao hai bên.
 9. The construction crew is repaving the old asphalt road. => Nhóm công nhân đang thi công lại đoạn đường nhựa cũ.
 10. Driving on an asphalt road is generally faster than on gravel roads. => Lái xe trên đường nhựa thường nhanh hơn so với đường sỏi.