Đường Mòn Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường mòn là Path, có phiên âm cách đọc là /pæθ/.

Đường mòn “Path” là một đoạn đường hoặc con đường không chính thức, thường được tạo ra bởi các dấu vết của người đi bộ, xe đạp, hoặc các phương tiện khác qua một khu vực cụ thể. Đường mòn có thể xuất phát từ sự cần thiết của người dân trong việc đi lại và không cần phải là một con đường chính thức đã được xây dựng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường mòn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Footpath – Lối đi bộ
 2. Trail – Lối mòn
 3. Pathway – Con đường nhỏ
 4. Hiking trail – Lối mòn dã ngoại
 5. Walkway – Lối đi bộ
 6. Byway – Đường nhỏ
 7. Bridleway – Lối đi bộ hoặc lối đi bộ đạp ngựa
 8. Track – Lối mòn
 9. Trek – Hành trình
 10. Wilderness path – Đường mòn trong hoang dã

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Path” với nghĩa là “đường mòn” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I often take a walk in the forest and follow the narrow path through the woods. => Tôi thường đi dạo trong rừng và theo đường mòn hẹp qua khu rừng.
 2. The mountain path is quite steep, so be prepared for a challenging hike. => Đường đường mòn trên núi khá dốc, vì vậy hãy sẵn sàng cho một chuyến dã ngoại thách thức.
 3. The path along the riverbank offers beautiful views of the water and surrounding nature. => Đường đường mòn dọc bờ sông cung cấp khung cảnh đẹp của nước và thiên nhiên xung quanh.
 4. She found a peaceful path in the garden to sit and read her book. => Cô ấy tìm thấy một đường mòn yên bình trong vườn để ngồi đọc sách.
 5. The path through the meadow was covered in wildflowers. => Đường mòn qua cánh đồng được phủ kín hoa dại.
 6. The path to the summit is well-marked with signs. => Đường mòn lên đỉnh núi được đánh dấu rất rõ bằng biển báo.
 7. Follow this path to the old, abandoned village at the base of the mountain. => Theo đường mòn này đến ngôi làng cũ bỏ hoang ở chân núi.
 8. The path led us to a hidden waterfall deep in the forest. => Đường mòn dẫn chúng tôi đến một thác nước ẩn sâu trong rừng.
 9. Exploring the path through the jungle was an adventure full of surprises. => Khám phá đường mòn qua rừng nhiệt đới là cuộc phiêu lưu tràn đầy những điều bất ngờ.
 10. The path winds through the picturesque countryside, offering breathtaking views of the rolling hills. => Đường mòn ngoằn nghèo qua vùng quê đẹp như tranh, mang lại cảnh đẹp ngỡ ngàng của những đồi đất trải dài.