Đường Hai Chiều Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường hai chiều là Two-way street, có phiên âm cách đọc là /tuː-weɪ striːt/.

Đường hai chiều “Two-way street” là một loại đường mà các phương tiện có thể di chuyển cả theo hướng này và hướng ngược lại trên cùng một làn đường. Điều này có nghĩa là bạn có thể gặp phải xe từ cả hai hướng khi di chuyển trên đường hai chiều.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường hai chiều” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Đường đôi chiều – Two-way road
 2. Đường hai làn – Two-lane road
 3. Đường hai chiều – Two-direction road
 4. Đường thông hai chiều – Bidirectional road
 5. Đường đi hai hướng – Dual carriageway
 6. Đường trung tâm – Centerline road
 7. Đường lưu thông hai chiều – Two-way traffic road
 8. Đường đi và đến – Inbound and outbound road
 9. Đường hai dải – Two-strip road
 10. Đường thông – Biplex road

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Two-way street” với nghĩa là “đường hai chiều” và dịch sang tiếng Việt:

 1. This road is a two-way street, so be cautious of oncoming traffic. => Con đường này là đường hai chiều, vì vậy hãy cẩn thận với xe đi ngược chiều.
 2. Two-way streets often have a center line to separate traffic going in opposite directions. => Đường hai chiều thường có đường kẻ giữa để phân chia giao thông hai chiều.
 3. When turning onto a two-way street, yield to any oncoming vehicles. => Khi quẹo vào đường hai chiều, hãy nhường đường cho các phương tiện đi ngược chiều.
 4. Pedestrians should be cautious when crossing a busy two-way street. => Người đi bộ nên cẩn thận khi băng qua đường hai chiều đông đúc.
 5. Two-way streets are common in residential neighborhoods. => Các đường hai chiều phổ biến trong các khu dân cư.
 6. Always obey the traffic signals on a two-way street. => Luôn tuân theo tín hiệu giao thông trên đường hai chiều.
 7. The intersection ahead is a two-way street, so watch for turning vehicles. => Giao điểm phía trước là đường hai chiều, vì vậy hãy chú ý đến xe quẹo.
 8. Two-way streets are more efficient for traffic flow than one-way streets. => Đường hai chiều hiệu quả hơn cho luồng giao thông so với đường một chiều.
 9. The city plans to repave this two-way street next month. => Thành phố dự định làm lại đường hai chiều này vào tháng tới.
 10. When driving on a two-way street, maintain a safe following distance from the vehicle in front of you. => Khi lái xe trên đường hai chiều, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.