Đường Giao Thông Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường giao thông là Traffic road, có phiên âm cách đọc là /ˈtræfɪk roʊd/.

Đường giao thông “Traffic road” là một hạng mục kỹ thuật xây dựng mà người ta dùng để kết nối các địa điểm, cho phép giao thông qua lại của phương tiện như ô tô, xe máy, xe bus, người đi bộ, và có thể bao gồm các cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, cầu, và đường biển.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường giao thông” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Đường đi – Path
 2. Con đường – Road
 3. Con đường chung – Thoroughfare
 4. Lối đi – Way
 5. Hành trình – Route
 6. Đường hơi – Speedway
 7. Nơi giao nhau – Interchange
 8. Đoạn đường – Stretch of road
 9. Dải đường – Lane
 10. Phương tiện di chuyển – Transport route

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Traffic road” với nghĩa là “đường giao thông” và dịch sang tiếng Việt:

 1. This traffic road is usually congested during rush hours. => Đường giao thông này thường bị tắc nghẽn vào giờ cao điểm.
 2. I take the same traffic road to work every day. => Tôi đi cùng con đường giao thông này đến công việc hàng ngày.
 3. The traffic road was closed for repairs, causing delays. => Con đường giao thông bị đóng để sửa chữa, gây ra sự trễ trên đường.
 4. Many accidents happen on this traffic road. => Rất nhiều tai nạn xảy ra trên con đường giao thông này.
 5. The traffic road is well-lit at night. => Con đường giao thông được chiếu sáng rất tốt vào buổi tối.
 6. We need to find an alternate traffic road to avoid the construction zone. => Chúng ta cần tìm một đường giao thông thay thế để tránh khu vực đang thi công.
 7. The traffic road signs are clear and easy to understand. => Biển báo trên đường giao thông rõ ràng và dễ hiểu.
 8. The traffic road network in this city is extensive. => Mạng lưới đường giao thông trong thành phố này rất rộng lớn.
 9. Please drive carefully on this traffic road, especially in bad weather. => Vui lòng lái xe cẩn thận trên con đường giao thông này, đặc biệt là trong thời tiết xấu.
 10. The traffic road leads directly to the airport. => Con đường giao thông dẫn thẳng đến sân bay.