Đường Chính Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường chính là Main road có phiên âm cách đọc là [meɪn roʊd].

Đường chính “Main road” là một con đường quan trọng và có tính năng nối kết các khu vực chính trong một khu vực hoặc địa phương. Đường chính thường có độ rộng lớn hơn so với các đường phụ và thường được thiết kế để chịu tải trọng lớn hơn, chẳng hạn như giao thông xe cộ và vận tải công cộng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường chính” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Main road – Đường lớn hoặc Đường chính
 2. Major thoroughfare – Đại lộ chính
 3. Primary road – Đường chính
 4. Primary route – Tuyến đường chính
 5. Main artery – Động mạch chính
 6. Key road – Đường quan trọng
 7. Principal road – Đường chính
 8. Highway – Đường cao tốc
 9. Main street – Phố chính
 10. Primary highway – Đường cao tốc chính

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Main road ” với nghĩa là “đường chính” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The main road through town is always busy during rush hour. => Đường chính qua thành phố luôn đông đúc vào giờ cao điểm.
 2. Take the main road and then turn left at the second traffic light. => Đi đường chính, sau đó rẽ trái tại đèn giao thông thứ hai.
 3. The main road leads to the highway, which will take you to the next city. => Đường chính dẫn đến đường cao tốc, sẽ đưa bạn đến thành phố tiếp theo.
 4. The accident occurred on the main road, causing a traffic jam. => Tai nạn xảy ra trên đường chính, gây ra tắc nghẽn giao thông.
 5. This is the main road that connects the two districts of the city. => Đây là đường chính kết nối hai quận của thành phố.
 6. The main road is under construction, so there might be delays. => Đường chính đang thi công, vì vậy có thể xảy ra trễ.
 7. The main road is well-maintained and is suitable for long-distance travel. => Đường chính được bảo trì tốt và thích hợp cho việc di chuyển xa.
 8. If you follow the signs, you won’t get lost on the main road. => Nếu bạn tuân theo biển báo, bạn sẽ không bị lạc trên đường chính.
 9. The main road takes you past beautiful landscapes and scenic views. => Đường chính đưa bạn qua cảnh đẹp và góc nhìn tuyệt đẹp.
 10. The main road is the quickest way to get to the city center. => Đường chính là cách nhanh nhất để đến trung tâm thành phố.