Đường Chéo Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường chéo là Diagonal, có phiên âm cách đọc là /daɪˈæɡənl/.

Đường chéo “Diagonal” (trong hình học) là một đoạn thẳng nối hai đỉnh của một đa giác hoặc đa diện, khi những đỉnh này không nằm trên cùng một cạnh.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường chéo” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Đường ngang: Crossroad
 2. Đường xuyên qua: Transverse road
 3. Đường chéo ngang: Horizontal road
 4. Đường chéo dọc: Vertical road
 5. Đường cắt ngang: Crosscut
 6. Đường kết hợp: Intersection
 7. Đường cắt: Crossway
 8. Điểm giao nhau đường: Road junction
 9. Đường lát nền chéo: Diagonal crosswalk
 10. Đường giao cắt: Cross path

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Diagonal” với nghĩa là “đường chéo” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The diagonal line cuts through the square, dividing it into two triangles. => Dây đường chéo chia qua hình vuông, tạo thành hai tam giác.
 2. She parked her car at a diagonal angle to the curb. => Cô ấy đỗ xe theo góc đường chéo so với lề đường.
 3. The diagonal arrangement of the chairs allowed everyone to have a clear view of the stage. => Sắp xếp ghế theo hình dạng đường chéo giúp mọi người có thể nhìn thấy sân khấu rõ ràng.
 4. He drew a diagonal line from one corner of the paper to the other. => Anh ấy vẽ một đường đường chéo từ một góc của tờ giấy đến góc kia.
 5. The pattern on the floor tiles is a diagonal design with alternating colors. => Mẫu trên gạch lát sàn có thiết kế đường chéo với sự xen kẽ của màu sắc.
 6. The building’s windows are set in a diagonal fashion, creating an interesting architectural look. => Các cửa sổ của tòa nhà được sắp xếp theo hình dạng đường chéo, tạo nên một diện mạo kiến trúc thú vị.
 7. She walked in a diagonal path across the park to meet her friends. => Cô ấy đi dọc một con đường đường chéo qua công viên để gặp bạn.
 8. The artist used bold strokes to create a diagonal composition in the painting. => Họa sĩ đã sử dụng những nét vẽ mạnh mẽ để tạo nên một bức tranh theo kiểu đường chéo.
 9. The diagonal stitching on the quilt adds an interesting texture to the fabric. => Việc khâu theo hình dạng đường chéo trên tấm trải giường tạo nên một cấu trúc vải thú vị.
 10. In geometry, a diagonal is a line segment that connects two non-adjacent vertices in a polygon. => Trong hình học, đường chéo là một đoạn đường nối hai đỉnh không liền kề trong một đa giác.