Dọn Nhà Theo Giờ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, dọn nhà theo giờ là House Cleaning Hourly, có phiên âm cách đọc là /haʊs ˈkliː.nɪŋ ˈaʊr.li/.

Dọn nhà theo giờ “House Cleaning Hourly” là một dịch vụ dọn dẹp nhà hoặc văn phòng mà bạn thuê dựa trên số giờ làm việc của các nhân viên dọn dẹp. Dịch vụ này thường tính theo giờ làm việc và có thể bao gồm nhiều công việc như quét dọn, lau chùi, hút bụi, vệ sinh nội thất, và sắp xếp lại đồ đạc.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “dọn nhà theo giờ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Hourly house cleaning – Dọn nhà theo giờ
 2. Pay-as-you-go cleaning – Dọn dẹp trả tiền theo giờ
 3. On-demand cleaning – Dọn dẹp theo yêu cầu
 4. By-the-hour cleaning – Dọn dẹp theo giờ
 5. Time-based cleaning – Dọn dẹp theo thời gian
 6. Flexible cleaning – Dọn dẹp linh hoạt
 7. Customized cleaning – Dọn dẹp tùy chỉnh
 8. Pay-per-hour cleaning – Dọn dẹp trả tiền theo giờ
 9. Ad-hoc cleaning – Dọn dẹp tạm thời
 10. As-needed cleaning – Dọn dẹp cần thiết

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “House Cleaning Hourly” với nghĩa là “dọn nhà theo giờ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I hired a house cleaning hourly service to help me clean my apartment before the party. => Tôi thuê dịch vụ dọn nhà theo giờ để giúp tôi dọn dẹp căn hộ trước bữa tiệc.
 2. The house cleaning hourly rates vary depending on the size of your home and the tasks you require. => Mức giá dọn nhà theo giờ thay đổi tùy theo diện tích của ngôi nhà và các công việc bạn cần.
 3. House cleaning hourly is a convenient option for those who need occasional cleaning. => Dọn nhà theo giờ là một lựa chọn tiện lợi cho những người cần làm sạch định kỳ.
 4. You can book house cleaning hourly for a specific number of hours or as long as you need. => Bạn có thể đặt dịch vụ dọn nhà theo giờ trong một số giờ cụ thể hoặc trong bao lâu bạn cần.
 5. The house cleaning hourly service provides flexibility and allows you to customize the cleaning to your preferences. => Dịch vụ dọn nhà theo giờ mang lại tính linh hoạt và cho phép bạn tùy chỉnh quy trình dọn dẹp theo ý muốn.
 6. The house cleaning hourly crew arrived promptly and began cleaning the entire house. => Đội ngũ dọn nhà theo giờ đã đến đúng giờ và bắt đầu làm sạch cả ngôi nhà.
 7. Hourly house cleaning is great for busy professionals who don’t have time for regular cleaning tasks. => Dọn nhà theo giờ rất phù hợp cho các chuyên gia bận rộn không có thời gian cho việc dọn dẹp thường xuyên.
 8. We needed house cleaning hourly because our schedule is unpredictable, and we don’t want to commit to a long-term contract. => Chúng tôi cần dọn nhà theo giờ vì lịch trình của chúng tôi không đều đặn, và chúng tôi không muốn cam kết vào một hợp đồng dài hạn.
 9. The house cleaning hourly rates are reasonable, and the quality of service is excellent. => Mức giá dọn nhà theo giờ hợp lý, và chất lượng dịch vụ xuất sắc.
 10. Hourly house cleaning can be a lifesaver when you need your home to be spotless in a short amount of time. => Dọn nhà theo giờ có thể cứu tinh khi bạn cần ngôi nhà của mình sạch sẽ trong một thời gian ngắn.