Con Đường Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, con đường là Road, có phiên âm cách đọc là /roʊd/.

Con đường “Road” là một dải đất hoặc bề mặt trải phẳng được tạo ra để kết nối hai điểm trong không gian, giúp cho người và phương tiện di chuyển từ điểm này đến điểm khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “con đường” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Road – Con đường
 2. Street – Phố
 3. Highway – Đường cao tốc
 4. Lane – Làn đường
 5. Avenue – Đại lộ
 6. Path – Đường mòn
 7. Route – Lộ trình
 8. Thoroughfare – Đường lớn
 9. Boulevard – Boulevard
 10. Alley – Ngõ, hẻm

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Road” với nghĩa là “con đường” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I take the same road to work every day. => Tôi đi con đường cùng mỗi ngày để đi làm.
 2. The road was lined with beautiful cherry blossom trees. => Con đường được trang trí bởi những cây hoa anh đào đẹp.
 3. We had to navigate through a winding mountain road to reach the village. => Chúng tôi phải đi qua một con đường núi quanh co để đến làng.
 4. The road was blocked due to a fallen tree. => Con đường bị chặn do có một cây đổ.
 5. The scenic road along the coastline offered breathtaking views of the ocean. => Con đường du lịch ven biển cung cấp cảnh quan hùng vĩ của biển.
 6. He lives at the end of a long and narrow road. => Anh ấy sống ở cuối một con đường dài và hẹp.
 7. We went on a road trip across the country, visiting different cities along the way. => Chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi xuyên quốc gia, thăm các thành phố khác nhau trên đường đi.
 8. The road was covered in snow after the heavy winter storm. => Con đường bị phủ bởi tuyết sau cơn bão mùa đông mạnh.
 9. The road sign indicated a sharp turn ahead. => Biển báo trên con đường cho biết có một khúc cua cua nét phía trước.
 10. The road construction project aims to widen the highway and reduce traffic congestion. => Dự án xây dựng đường nhằm mở rộng con đường cao tốc và giảm ùn tắc giao thông.