Chuyển Nhà Trọn Gói Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, chuyển nhà trọn gói là Full House Moving Package, có phiên âm cách đọc là [fʊl haʊs ˈmuːvɪŋ ˈpækɪdʒ].

Chuyển nhà trọn gói “Full House Moving Package” là dịch vụ mà một công ty chuyên nghiệp cung cấp để hỗ trợ và thực hiện toàn bộ quá trình chuyển nhà cho khách hàng. Dịch vụ này thường bao gồm tất cả các công việc liên quan đến việc di chuyển đồ đạc, nội thất và hành lý từ một địa điểm cũ đến một địa điểm mới.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “chuyển nhà trọn gói” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Full-Service Moving – Chuyển Nhà Trọn Gói
 2. Complete Moving Service – Dịch Vụ Chuyển Nhà Toàn Diện
 3. All-Inclusive Relocation – Chuyển Địa Điểm Toàn Diện
 4. Turnkey Moving – Chuyển Nhà “Chìa Khóa Trao Tay”
 5. Comprehensive Moving Assistance – Hỗ Trợ Chuyển Nhà Toàn Diện
 6. Total Relocation Solution – Giải Pháp Chuyển Địa Điểm Toàn Diện
 7. Hassle-Free Moving – Chuyển Nhà Không Phiền Phức
 8. End-to-End Moving Service – Dịch Vụ Chuyển Nhà Từ Đầu Đến Cuối
 9. Complete Household Relocation – Chuyển Nhà Toàn Diện Cho Hộ Gia Đình
 10. Seamless Moving Experience – Trải Nghiệm Chuyển Nhà Liền Lạc

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Full House Moving Package” với nghĩa là “chuyển nhà trọn gói” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We offer a comprehensive Full House Moving Package that includes packing, transportation, and unpacking services. => Chúng tôi cung cấp một Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói bao gồm dịch vụ đóng gói, vận chuyển và dịch vụ mở hàng.
 2. The Full House Moving Package is designed to make your relocation process stress-free and convenient. => Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói được thiết kế để giúp quá trình chuyển nhà của bạn trở nên dễ dàng và thuận tiện.
 3. Our Full House Moving Package includes professional movers who will handle every aspect of your move. => Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói của chúng tôi bao gồm các nhân viên chuyên nghiệp sẽ xử lý mọi khía cạnh của cuộc chuyển nhà của bạn.
 4. With the Full House Moving Package, you can relax and let us take care of all the details. => Với Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói, bạn có thể thư giãn và để chúng tôi lo lắng cho tất cả các chi tiết.
 5. We offer competitive pricing for our Full House Moving Package, ensuring you get the best value for your money. => Chúng tôi cung cấp giá cạnh tranh cho Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói, đảm bảo bạn nhận được giá trị tốt nhất cho số tiền của mình.
 6. Our team of experts will customize the Full House Moving Package to meet your specific needs. => Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tùy chỉnh Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
 7. The Full House Moving Package is perfect for families, individuals, and businesses looking for a hassle-free moving experience. => Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói hoàn hảo cho gia đình, cá nhân và doanh nghiệp đang tìm kiếm trải nghiệm chuyển nhà không phiền phức.
 8. We pride ourselves on the quality of service provided by our Full House Moving Package. => Chúng tôi tự hào về chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói của chúng tôi.
 9. Our Full House Moving Package takes the stress out of moving and ensures a smooth transition to your new home. => Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói của chúng tôi giúp giảm căng thẳng trong quá trình chuyển nhà và đảm bảo việc chuyển đổi đến ngôi nhà mới của bạn diễn ra một cách suôn sẻ.
 10. Experience the convenience of our Full House Moving Package and enjoy a worry-free move. => Hãy trải nghiệm sự tiện lợi của Gói Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói của chúng tôi và tận hưởng một cuộc chuyển nhà không lo lắng.