Bùng Binh Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, bùng binh là Roundabout, có phiên âm cách đọc là /ˈraʊndəˌbaʊt/.

Bùng binh “Roundabout” là một cấu trúc đường bộ xây dựng tại các giao điểm hoặc ngã tư để điều chỉnh luồng giao thông. Nó thường có hình tròn hoặc oval và được xây dựng từ bê tông hoặc các vật liệu khác để nâng cao tầm nhìn và an toàn cho người lái xe.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “bùng binh” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Vòng xuyến (Roundabout)
 2. Bánh xe giao thông (Traffic circle)
 3. Đảo giao thông (Traffic island)
 4. Vòng xoay (Rotary)
 5. Khu vực phân chia luồng giao thông (Traffic diverter)
 6. Bánh đường (Traffic wheel)
 7. Vòng cung (Circular intersection)
 8. Bánh giao thông (Traffic hub)
 9. Tròn xuyến (Circular junction)
 10. Quảng trường giao thông (Traffic square)

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Roundabout” với nghĩa là “bùng binh” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I had to navigate through a busy roundabout on my way to work this morning. => Tôi phải lái qua một bùng binh đông đúc trên đường đi làm sáng nay.
 2. Roundabouts are designed to improve traffic flow and reduce accidents at intersections. => Các bùng binh được thiết kế để cải thiện luồng giao thông và giảm tai nạn tại các ngã tư.
 3. Don’t forget to yield to traffic already inside the roundabout when entering. => Đừng quên nhường quyền đi trước cho xe đã ở bên trong bùng binh khi vào.
 4. There’s a beautiful garden in the middle of that roundabout. => Có một khu vườn đẹp ở giữa bùng binh đó.
 5. The roundabout near the city center can get quite congested during rush hour. => Bùng binh gần trung tâm thành phố có thể kẹt cứng vào giờ cao điểm.
 6. Please be cautious and follow the traffic signs when approaching a roundabout. => Vui lòng cẩn thận và tuân thủ biển báo giao thông khi tiến đến một bùng binh.
 7. The new roundabout has reduced travel times for commuters in the area. => Bùng binh mới đã giảm thời gian di chuyển cho người lao động trong khu vực này.
 8. Many modern roundabouts are designed with landscaping to enhance their appearance. => Nhiều bùng binh hiện đại được thiết kế với công viên cảnh quan để làm đẹp hơn.
 9. You should always signal your exit when leaving a roundabout. => Bạn nên luôn báo hiệu rẽ ra khi rời khỏi một bùng binh.
 10. Roundabouts are considered safer than traditional intersections because they reduce the risk of high-speed collisions. => Bùng binh được xem là an toàn hơn so với các ngã tư truyền thống vì giảm nguy cơ va chạm với tốc độ cao.