Bến Phà Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, bến phà là Ferry stop, có phiên âm cách đọc là /ˈfɛri stɑp/.

Bến phà “Ferry stop” là nơi đón, trả khách qua sông, vùng hồ, vùng đầm, phá, vụng, vịnh, hoặc các đảo thuộc vùng nội thủy bằng phà.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “bến phà” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Ferry dock – Bến phà
 2. Ferry terminal – Nhà ga phà
 3. Ferry port – Cảng phà
 4. Wharf – Bến tàu
 5. Pier – Cầu tàu
 6. Ferry landing – Làng phà
 7. Ferry station – Trạm phà
 8. Ferry stop – Điểm dừng phà
 9. Quay – Bến tàu
 10. Waterfront terminal – Trạm bến ven nước

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Ferry stop” với nghĩa là “bến phà” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The ferry stop is where we’ll disembark from the boat and begin our journey. => Bến phà là nơi chúng ta sẽ xuống từ con tàu và bắt đầu cuộc hành trình.
 2. The ferry stop was bustling with tourists eager to explore the island. => Bến phà đang hối hả với khách du lịch háo hức khám phá hòn đảo.
 3. We need to check the schedule for the ferry stop, so we don’t miss our ride. => Chúng ta cần kiểm tra lịch trình của bến phà để không bỏ lỡ chuyến đi.
 4. The picturesque view from the ferry stop made the wait quite enjoyable. => Khung cảnh đẹp từ bến phà làm cho thời gian chờ đợi thêm thú vị.
 5. The ferry stop is conveniently located near the city center. => Bến phà nằm ở vị trí thuận tiện gần trung tâm thành phố.
 6. Passengers gathered at the ferry stop, eager to board the ship. => Hành khách tụ tập tại bến phà, sẵn sàng lên tàu.
 7. The ferry stop is equipped with ticket counters and waiting areas. => Bến phà trang bị quầy bán vé và khu vực chờ đợi.
 8. The ferry stop provides easy access to the nearby islands. => Bến phà cung cấp lối đi dễ dàng đến các hòn đảo lân cận.
 9. We reached the ferry stop just in time to catch the last boat of the day. => Chúng tôi đến bến phà đúng lúc để kịp lên chuyến cuối cùng của ngày.
 10. The ferry stop is a vital transportation hub for the coastal region. => Bến phà là trung tâm giao thông quan trọng cho khu vực ven biển.