Bến Nhà Rồng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, bến nhà rồng là Nha Rong Harbour, có phiên âm cách đọc là /Nha Rong ˈhɑːbə/.

Bến Nhà Rồng “Nha Rong Harbour” là một cảng nội địa nằm ở quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây là một trong những cảng quan trọng của thành phố và là điểm kết nối giao thông đường sông giữa Sài Gòn và các khu vực khác trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “bến nhà rồng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Bến cảng: Port
 2. Bến tàu: Dock
 3. Bến đậu thuyền: Wharf
 4. Bến nhà thầu: Contractor’s yard
 5. Bến dọc bờ sông: Riverside quay
 6. Bến thủy lợi: Waterfront
 7. Bến bạch đằng: Riverside pier
 8. Bến ven biển: Seaside port
 9. Bến du lịch: Tourist jetty
 10. Bến công nghiệp: Industrial dock

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Nha Rong Harbour” với nghĩa là “bến nhà rồng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Nha Rong Harbour is a bustling port in Ho Chi Minh City. => Bến nhà rồng là một cảng sôi động tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Tourists often visit Nha Rong Harbour to learn about its historical significance. => Du khách thường đến bến nhà rồng để tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của nó.
 3. The Nha Rong Harbour area offers scenic views of the Saigon River. => Khu vực bến nhà rồng cung cấp khung cảnh đẹp của sông Sài Gòn.
 4. Nha Rong Harbour played a vital role in the city’s trade and commerce. => Bến nhà rồng đã đóng vai trò quan trọng trong thương mại và giao dịch của thành phố.
 5. Many historic events have taken place near Nha Rong Harbour. => Nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra gần bến nhà rồng.
 6. Nha Rong Harbour is a cultural heritage site in Vietnam. => Bến nhà rồng là một di tích văn hóa ở Việt Nam.
 7. Visitors can explore the Nha Rong Harbour museum to learn about its past. => Khách tham quan có thể khám phá bảo tàng bến nhà rồng để tìm hiểu về quá khứ của nó.
 8. The skyline of Ho Chi Minh City is visible from Nha Rong Harbour. => Khung cảnh thành phố Hồ Chí Minh có thể nhìn thấy từ bến nhà rồng.
 9. Nha Rong Harbour has become a popular destination for history enthusiasts. => Bến nhà rồng đã trở thành điểm đến phổ biến cho những người đam mê lịch sử.
 10. The Nha Rong Harbour complex houses various cultural institutions. => Khu phức hợp bến nhà rồng có nhiều cơ quan văn hóa.