Bến Đò Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, bến đò là Wharf, có phiên âm cách đọc là /wɔrf/.

Bến đò “Wharf” là một địa điểm cố định nơi tàu đò hay phà thường cập bến để cho người và hàng hóa lên/xuống. Bến đò thường được sử dụng ở các vùng gần sông, hồ, hoặc biển, nơi người và hàng hóa cần vận chuyển qua các con đò hoặc phà.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “bến đò” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Jetty – Bến cảng
 2. Pier – Cầu tàu
 3. Wharf – Bến cảng
 4. Quay – Bến cảng
 5. Landing – Bến cảng
 6. Dock – Cảng
 7. Slip – Bến cảng
 8. Berth – Bến tàu
 9. Quayside – ên cảng
 10. Landing stage – Bến cảng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Wharf” với nghĩa là “bến đò” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The cargo ship docked at the wharf to unload its containers. => Tàu chở hàng neo đậy tại bến đò để dỡ hàng hóa.)
 2. The fishermen gathered at the wharf before heading out to sea. => Ngư dân tụ tập tại bến đò trước khi ra khơi.
 3. The historic wharf has been converted into a bustling tourist attraction. => Bến đò lịch sử đã được chuyển đổi thành một điểm thu hút du khách sôi động.
 4. The old wooden wharf was in need of repairs after years of exposure to the elements. => Bến đò gỗ cũ cần được sửa chữa sau nhiều năm bị tiếp xúc với thời tiết.)
 5. The wharf is a popular spot for fishing and leisure activities. => Bến đò là một điểm đến phổ biến để câu cá và các hoạt động giải trí.
 6. The cruise ship will dock at the wharf tomorrow morning. => Tàu du lịch sẽ neo đậy tại bến đò vào sáng ngày mai.
 7. The restaurant by the wharf offers delicious seafood dishes. => Nhà hàng bên bến đò cung cấp các món hải sản ngon.
 8. We took a stroll along the wharf, enjoying the fresh sea breeze. => Chúng tôi dạo chơi dọc theo bến đò, tận hưởng gió biển mát mẻ.
 9. The new cargo terminal will help streamline operations at the wharf. => Nhà kho hàng hóa mới sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động tại bến đò.
 10. The wharf is lit up beautifully at night, creating a picturesque scene. => Bến đò lung linh vào buổi tối, tạo nên một cảnh đẹp như tranh.