Bến Bạch Đằng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, bến bạch đằng là Bach Dang Wharf, có phiên âm cách đọc là /bæʧ dæŋ wɔːf/.

Bến bạch đằng “Bach Dang Wharf” là tên của khu vực công viên và bến sông bên bờ sông Sài Gòn tại Quận 1, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “bến bạch đằng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Bến cảng: Pier
 2. Bến tàu: Dock
 3. Bến đậu thuyền: Wharf
 4. Bến cảng: Harbor
 5. Bến dọc bờ sông: Riverside quay
 6. Bến đậu thuyền nhỏ: Jetty
 7. Bến ven biển: Seaside pier
 8. Bến thuyền thú du lịch: Pleasure pier
 9. Cầu đậu thuyền: Boat landing
 10. Bến tàu du lịch: Tourist jetty

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Bach Dang Wharf” với nghĩa là “bến bạch đằng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Bach Dang Wharf has a rich historical significance in Vietnamese history. => Bến Bạch Đằng có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong lịch sử Việt Nam.
 2. Many tourists visit Bach Dang Wharf to learn about its historical importance. => Nhiều du khách đến Bến Bạch Đằng để tìm hiểu về tầm quan trọng lịch sử của nó.
 3. The Bach Dang Wharf is a beautiful place to enjoy the riverside scenery. => Bến Bạch Đằng là một địa điểm đẹp để thưởng ngoạn cảnh quang sông nước.
 4. Local fishermen often use Bach Dang Wharf as a starting point for their fishing trips. => Các ngư dân địa phương thường sử dụng Bến Bạch Đằng như một điểm khởi đầu cho các cuộc đi biển của họ.
 5. Bach Dang Wharf is situated on the Han River in Da Nang, Vietnam. => Bến Bạch Đằng nằm trên sông Hàn tại Đà Nẵng, Việt Nam.
 6. The Bach Dang Wharf area is known for its bustling markets and street food. => Khu vực Bến Bạch Đằng nổi tiếng với các chợ nổi và đặc sản đường phố.
 7. Historically, the Bach Dang Wharf played a pivotal role in battles against foreign invaders. => Lịch sử, Bến Bạch Đằng đóng vai trò quan trọng trong các trận đánh chống lại các kẻ xâm lược nước ngoài.
 8. Visitors can take boat rides along the Han River from Bach Dang Wharf. => Khách tham quan có thể đi thuyền dọc theo sông Hàn từ Bến Bạch Đằng.
 9. Bach Dang Wharf offers a glimpse into Vietnam’s maritime heritage. => Bến Bạch Đằng cho phép nhìn thấy một phần di sản biển của Việt Nam.
 10. The Bach Dang Wharf area is a perfect spot to watch traditional fishing boats. => Khu vực Bến Bạch Đằng là nơi lý tưởng để xem các thuyền cá truyền thống.